Dešifrování nádorového markeru He-4: indikátory normy a odchylky

Teratoma

Moderní praktická onkologie v posledních letech učinila velký pokrok v diagnostice maligních onemocnění. V tomto úspěchu má velký význam zavedení laboratorních testů na nádorové markery. Tento typ studie umožňuje v mnoha případech diagnostikovat rakovinu v raných stádiích, než se proces začne šířit mimo tělo. Například nádorový marker HE4 je velmi populární v onkogynekologii, což s vysokou pravděpodobností naznačuje vývoj maligního procesu ve vaječnících.

Význam nádorového markeru HE4 v onkologii

Detekce nádorového markeru HE4 je v současné době považována za nejslibnější ze všech stávajících metod včasné diagnostiky karcinomu vaječníků epitelu. U žen, které jsou ohroženy vývojem tohoto nádoru, lze tuto studii připsat nejcennějším. Důvodem je skutečnost, že rychlý růst tohoto ukazatele v krvi začíná ještě 3 roky před pravděpodobnou detekcí nádoru..

Nádorový marker HE4 má druhé jméno - lidský epididymální protein, protože byl poprvé izolován z tkáně epididymis u mužů. Předpokládá se, že tento glykoprotein, spojený čtyřmi disulfidovými můstky, podporuje maturaci spermií v mužském těle a žena je v určitých koncentracích variantou patologie. Kromě gonád je ve stopových koncentracích také produkován buňkami průdušek, sliznic vejcovodů a endometria, která vykazuje v některých případech falešné (falešně pozitivní) výsledky, se sprievodnou patologií těchto orgánů. Právě u rakoviny vaječníků je však typické zvýšení koncentrace látky v krvi typické.

Krevní testy na přítomnost HE4 a CA125 proteinů jsou často předepisovány společně, aby se snížila chyba, ačkoli HE4 je mnohem specifičtější a citlivější marker. Silná korelace mezi koncentrací nádorového markeru HE4 a mírou růstu tumoru umožňuje, aby byl použit ke sledování stavu pacientů během léčby nebo po léčbě..

Indikace studie a její metodologie

Je ukázán krevní test na nádorový marker he4:

 • v případě vysokého stupně pravděpodobnosti rozvoje rakoviny vaječníků, v přítomnosti zatížené historie,
 • jako kontrola stavu pacientů a sledování transformace nádorů během léčby,
 • s rizikem metastázy z existujícího nádoru.

Odběr krve pro analýzu se provádí z žíly. Za nejpřesnější se považuje manipulace ráno na lačný žaludek, ve stejný den byste se měli vzdát kouření. Krev odráží jakékoli změny v těle, proto by tato pravidla neměla být opomíjena, protože lze získat falešné ukazatele.

Kontraindikace

Pro tento typ studií neexistují kontraindikace, v některých případech však nebude účinná. Takové situace zahrnují přítomnost jiného existujícího onkologického onemocnění v anamnéze pacienta a vývoj germinogenního nebo vaječníkového mukoidního nádoru.

V každém jednotlivém případě onkolog musí rozhodnout o potřebě jmenování této analýzy. Tato metodika se nepoužívá pro hromadné vyšetření rakoviny vaječníků u ženské populace, což znamená, že je nerozumné předávat ji samostatně bez jmenování specialistou..

Interpretace získaných ukazatelů

Onkolog musí dešifrovat testy nádorových markerů s přihlédnutím ke všem faktorům, které mohou ovlivnit přesnost studie. Analýza HE4 se často používá k výpočtu prognostického indexu vývoje epiteliální rakoviny (ROMA), ale na rozdíl od CA125 je pro HE4 norma individuálního ukazatele považována za poměrně spolehlivou hodnotu.

Norma u žen je považována za odlišnou v různém věku, takže u premenopauzálních žen jsou hodnoty od 0 do 70 pmol / l považovány za normální a u postmenopauzálních žen až do 140 pmol / L. ROMA u žen s nízkým rizikem vzniku rakoviny vaječníků je méně než 11,4% u premenopauzálních žen a méně než 29,9% u žen po menopauze. V souladu s tím jsou všechny ukazatele překračující tyto hodnoty považovány za charakteristické pro jednotlivce, kteří mají zvýšené riziko rozvoje epiteliální rakoviny. V praxi je pro HE4 dešifrování založeno nejen na referenčních hodnotách, ale také na přítomnosti průvodních nemocí u ženy.

dodatečné informace

Měli byste vědět, že nepřítomnost HE4 v krvi ještě nenaznačuje absolutní zdraví vaječníků. Ve většině případů to naznačuje nepřítomnost zhoubných novotvarů v nich, s výjimkou germinogenních a mukoidních forem nádorů, které nesyntetizují nádorový marker he4. Normální ukazatele naznačují, že v současné době je dobré zdraví, ale nelze zaručit nepřítomnost rakoviny několik let po analýze.

V případě, že je nádor diagnostikován a léčen, měla by být tato analýza provedena každé 3 měsíce. Prudký pokles he4 po ošetření naznačuje odstranění fokusu a postupné zvyšování hodnot - naopak o pravděpodobné přítomnosti metastatického procesu.

Mezi nenádorová onemocnění, která mohou způsobit zvýšení nádorového markeru, se rozlišuje cystická fibróza, různé ovariální cystické formace, endometrióza, zánětlivé procesy v pánvi, děložní myomy, chronická zánětlivá onemocnění jater (cirhóza, hepatitida) a ledviny..

Znáte-li existenci predispozice k této formě rakoviny, měli byste vyhledat radu onkologa, protože včasné zjištění maligního procesu ponechává možnost úplného zotavení po průběhu protinádorové terapie. Minimálně invazivní, bezpečné a přesné studie s použitím nádorových markerů umožňují sledovat změny v těle po dlouhou dobu a stanovit včasnou diagnózu rakoviny v době, kdy je stále dobře léčitelná..

Oncomarker HE4: transkript analýzy, normy a patologie

Oncomarker HE4: nový standard v detekci rakoviny

Po mnoho let se hlavní pozornost zaměřovala na nádorový marker CA 125: ať už je zvýšený nebo snížený, znamená to pro ženu špatnou nebo dobrou zprávu. Takže zvýšení hodnot tohoto markeru indikovalo recidivu rakoviny a snížení - účinnost léčby a remise nebo úplné vítězství nad onkologií.

Hlavním problémem však bylo, že v diagnostice rakoviny v raných stádiích byla tato analýza nevhodná. Mohlo by to vést k falešně pozitivním výsledkům v přítomnosti nerakovinných onemocnění vaječníků: cyst a jiných benigních nádorů. V důsledku toho k detekci rakoviny vaječníků ve většině případů došlo v pozdních stádiích, což naznačuje nízkou citlivost testu a jeho nedostatečnou účinnost.

Na záchranu přišel protein He4. Koncentrace této látky se prudce zvyšuje již v první fázi maligního procesu ve vaječnících a její hodnoty zůstávají v přítomnosti benigních nádorů normální. Díky testu s definicí tohoto nádorového markeru bylo možné identifikovat zhoubné procesy ve vaječnících ve stadiu, kdy se ještě neprojevily klinickými příznaky a nejlépe se hodí k terapii.

Vlastnosti analýzy

Pro výzkum je nutná žilní krev. Přesnost výsledků do značné míry závisí na správné přípravě na analýzu:

 • Odběr krve by měl probíhat ráno, nejlépe ráno.
 • Před darováním krve byste neměli snídat ani pít žádné nápoje kromě vody.
 • 12-24 hodin před darováním krve by mělo úplně přestat kouřit, pít alkohol a vyloučit zvýšený fyzický a emoční stres.

Kromě toho je důležité odmítnout užívat jakýkoli lék 7-10 dní před odběrem krve. Pokud to z nějakého důvodu není možné - například podstupujete léky, které nelze přerušit - sdělte to svému lékaři. Měla by být uvedena jména všech užívaných drog a jejich dávkování. Tyto informace vám umožní přizpůsobit výsledky analýzy novým okolnostem a vyhnout se nesprávné interpretaci testu.

Po testu by měla být předepsána jakákoli jiná diagnostická opatření, protože jsou potenciálně schopna zkreslit krevní obraz, což poskytne lékaři nepravdivé informace.

Rozdělení výsledků

Při dekódování analýzy nádorového markeru HE4 se používají referenční hodnoty. Znamená průměrné hodnoty zjištěné u zdravých lidí, kteří podstoupili takové vyšetření..

Norma u žen souvisí s věkem pacienta a je následující:

 • do 40 let - pod 60,5 pmol / l;
 • Ve věku 40 - 49 let - pod 76,2 pmol / l;
 • 50-59 let - pod 74,3 pmol / l;
 • 60-69 let - pod 82,9 pmol / l;
 • od 70 let a starší - do 104,0 pmol / l.

Překročení těchto hodnot s vysokou mírou pravděpodobnosti naznačuje maligní procesy ve vaječnících a / nebo endometriální vrstvě dělohy. Nejvyšší diagnostická přesnost je však prokázána kombinací analýz nádorových markerů HE4, CA125 a ROMA.

Kromě toho je důležité vědět, že některé okolnosti mohou uměle zvýšit hladinu HE4 nebo změnit vzorec, v důsledku čehož je spolehlivost výsledků pochybná. Mezi takové faktory patří orální antikoncepční použití, těhotenství, předchozí chirurgický zákrok atd. Proto může být při zvýšení hladiny HE4 nutná následná studie..

Indikace pro analýzu nádorového markeru HE4

Tato studie se doporučuje pro taková onemocnění a stavy:

 • odhalil novotvar pánevních orgánů a potřebu určit jeho povahu;
 • kontrola benigních nádorů dělohy a vaječníků s cílem včasného odhalení jejich malignity;
 • již diagnostikovaná rakovina prsu: rakovina vaječníků se může vyvíjet paralelně a je důležité ji včas identifikovat.
 • dědičná predispozice k onkologickým procesům;
 • škodlivé pracovní podmínky, kontakt s karcinogeny a další okolnosti, které řadí ženu do vysoce rizikové skupiny pro rozvoj rakoviny vaječníků.

Podle uvážení lékaře může být tato analýza předepsána pro jiné indikace, pokud odborník považuje takové testování za vhodné. Ale i když je koncentrace genu HE4 zvýšena, nemělo by se to brát jako věta. Onkologická onemocnění lze úspěšně léčit v raných stádiích, což vám prakticky zaručuje dlouhý a šťastný život..

Krevní test he4 dekódovací norma

Stanovení koncentrace lidského epididymálního proteinu 4 (HE4), který lze použít k diagnostice, vyhodnocení prognózy a kontrolní léčbě rakoviny vaječníků a endometria.

 • Lidský epididymální protein 4
 • Lidský epididymální sekreční protein 4
 • Lidský protein epididymis 4
 • Wfdc2

Rozsah stanovení: 15 - 30000 pmol / l.

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se připravit na studii?

 • Před studií nekouřte 30 minut..

Přehled studie

HE4 (z anglického proteinu lidské epididymis 4) je malý protein (molekulová hmotnost 25 kD), který patří do rodiny proteinů obsahujících 4 disulfidové vazby v jádru. Zpočátku bylo zjištěno v distálních řezech epitelu kanálu vaječníkového přívěsu (epididymální kanál), od kterého pochází název lidský epididymální protein. Následně se ukázalo, že HE4 se také tvoří v mnoha dalších tkáních (glandulární epitel mléčné žlázy, ženské a mužské reprodukční systémy, distální tubuly ledvin, tlusté střevo, slinné žlázy). Fyziologická role HE4 není zcela objasněna, je pravděpodobně nezbytná pro normální fungování epitelu. Kromě toho podporuje vrozený imunitní systém dýchacích cest a ústní dutiny..

Zvýšená syntéza HE4 je charakteristická pro některé maligní nádory (mezoteliom, rakovina plic, ledviny, prsa, endometrium a gastrointestinální rakoviny), což umožňuje použití tohoto proteinu jako nádorového markeru. Je ukázáno, že HE4 má vlastnosti, které podporují progresi nádoru, například zvyšuje migraci a adhezi rakovinných buněk vaječníků. HE4 má největší význam při diagnostice, hodnocení prognózy a sledování léčby nádorů vaječníků a endometria.

 • HE4 pro diferenciální diagnostiku pánevních hmot.

Jedním z nejtěžších diagnostických úkolů je diferenciální diagnostika benigních a maligních formací malé pánve. K tomu se často používá nádorový marker CA-125. Významnou nevýhodou CA-125 je její nedostatečnost, protože může být zvýšena u benigních onemocnění. Ve srovnání s CA-125 je nádorový marker HE4 méně pravděpodobný ke zvýšení benigních nádorů (v 8% případů oproti 29%). CA 125 se také zvyšuje v 67% případů endometriózy, zatímco HE4 se zvyšuje pouze ve 3%. Výhodou HE4 je tedy vyšší specificita pro zhoubné nádory..

Použitím kombinace nádorových markerů CA 125 a HE4 je možné přesněji rozlišit maligní a benigní pánevní hmoty, než když se každý marker používá samostatně. Kombinace těchto nádorových markerů v kombinaci se stavem menopauzy pacienta se používá v algoritmu rizika rakoviny vaječníků ROMA.

 • HE4 pro screening rakoviny vaječníků a endometria.

K dnešnímu dni neexistuje žádná analýza nebo metoda, která by umožňovala účinnou detekci rakoviny vaječníků v rané fázi. Nejčastěji se pro tyto účely používá CA 125. Tento nádorový marker však není dostatečně citlivý a je detekován pouze u 30-50% rakoviny vaječníků v raných stádiích. Je ukázáno, že HE4 lze detekovat v 32% případů rakoviny vaječníků negativních na CA 125, a proto doplňuje CA 125.

HE4 je součástí většiny testovacích panelů, které jsou navrženy pro použití při screeningu rakoviny vaječníků. Nejlepší výsledek je ukázán při použití kombinace HE4, CA-125, CEA-embryonálního antigenu rakoviny a VCAM-1 typu 1 vaskulární endotelové adhezivní molekuly: kombinace těchto nádorových markerů odhaluje rakovinu vaječníků v časném stádiu s citlivostí 86% a specificitou 98%.

Je důležité zdůraznit, že nádorový marker HE4, stejně jako nádorový marker CA-125, je schopen detekovat pouze maligní nádory vaječníků epiteliálního původu a neodhaluje germinogenní nádory nebo nádory stromů genitální šňůry..

Některé studie také ukázaly, že HE4 lze použít ke screeningu rakoviny endometria..

 • HE4 pro vyhodnocení prognózy rakoviny vaječníků a endometria.

Zvýšená hladina HE4 je podle klasifikace FIGO spojena s vyšším stupněm malignity a výraznějším stádiem rakoviny vaječníků. Vysoké hladiny HE4 se častěji vyskytují s agresivnější rakovinou vaječníků a naznačují méně příznivou prognózu..

Stejně jako u rakoviny vaječníků je zvýšená hladina HE4 spojena s agresivnějším fenotypem rakoviny endometria a vysoká koncentrace tohoto nádorového markeru naznačuje špatnou prognózu onemocnění.

 • HE4 pro monitorování léčby a diagnostiky recidivy rakoviny vaječníků a endometria.

Test HE4 lze použít k vyhodnocení účinnosti léčby. Koncentrace HE4 se tedy významně liší u pacientů s diagnózou rakoviny vaječníků au pacientů, kteří dosáhli úplné klinické remise (324,1 versus 23,3 pikomolů).

Test HE4 lze také použít k diagnostice recidivy rakoviny vaječníků. Ukázalo se, že HE4 začíná být detekována přibližně 4,5 měsíce před nástupem klinických příznaků relapsu tohoto onemocnění. Na základě toho se k monitorování účinnosti léčby používá test HE4. V některých případech zvýšení HE4 předchází zvýšení CA-125. Jedna studie ukázala, že nádorový marker HE4 je schopen detekovat recidivu rakoviny vaječníků s senzitivitou 74% a specificitou 100% při koncentraci vyšší než 70 picomol / L. Použití kombinace nádorových markerů HE4 a CA-125 zvyšuje senzitivitu až o 76%.

Zvýšené hladiny HE4 se vyskytují v 80% případů recidivy karcinomu endometria. Ukázalo se, že nádorový marker HE4 je schopen detekovat recidivu karcinomu endometria s citlivostí 81% a specificitou 64% při koncentraci vyšší než 70 pikomol / l.

Při interpretaci výsledku studie je třeba mít na paměti, že HE4 může být zvýšena u některých jiných onemocnění, včetně rakoviny plic, selhání ledvin a renální fibrózy. S věkem se koncentrace HE4 normálně výrazně zvyšuje (na rozdíl od CA-125, který se s věkem normálně snižuje). Například 95 procentní distribuce koncentrací HE4 je 128 picomolů u postmenopauzálních žen a 89 picomolů u premenopauzálních žen. Těhotné ženy mají výrazně nižší koncentrace HE4 než negravidní ženy. Faktory, jako je fáze menstruačního cyklu, endometrióza a použití antikoncepcí obsahujících estrogen a progesteron, neovlivňují hladinu HE4..

Výsledky analýzy jsou vyhodnoceny s přihlédnutím ke všem významným anamnestickým, klinickým a dalším laboratorním údajům.

Na co se studie používá??

 • Pro diagnostiku, hodnocení prognózy a sledování léčby nádorů vaječníků a endometria.

Když je naplánována studie?

 • Pokud existuje podezření na rakovinu vaječníků nebo endometria.

Co znamenají výsledky??

Izolované použití výzkumu pro screening a diagnostiku rakoviny je nepřijatelné. Informace v této části nelze použít pro autodiagnostiku a samoléčení. Diagnóza jakéhokoli onemocnění je založena na komplexním vyšetření pomocí různých, nejen laboratorních metod, a je prováděno výhradně lékařem.

Referenční hodnoty:

Premenopause: Co může ovlivnit výsledek?

 • Výsledky studie se vyhodnocují s přihlédnutím k dalším anamnestickým, klinickým a laboratorním údajům;
 • Chcete-li získat přesný výsledek, postupujte podle pokynů pro přípravu testu..

Oncomarker He-4

Oncomarkers - kombinace chemických prvků (biologických molekul), které jsou vytvářeny v lidském těle a mají různé etiologie. Jejich krevní obsah se může zvýšit jak v přítomnosti maligních a benigních nádorů, tak v některých zánětlivých procesech. Studie, která identifikuje onkologii, je krevní test k určení hladiny nádorových markerů, látek produkovaných tělem v reakci na výskyt rakovinného nádoru. Jednou z těchto látek je nádorový marker He-4 (lidský epidermální protein).

Oncomarker He-4 co to je? Je to protein skupiny WFDC, kyselý glykoprotein, který se nachází v epididymis u mužů, vejcovodů, dýchacích orgánů, pankreatu a podílí se na mnoha biochemických a fyziologických procesech v těle. Proto je přítomen v krvi žen i mužů a v malém množství je zcela bezpečný. Hladina nádorového markeru He-4 však v přítomnosti rakoviny prudce stoupá (rakovina endometria, rakovina vaječníků, vzácně u rakoviny prsu a plic). Důvod přítomnosti He-4, jeho účel a vliv na životně důležité funkce těla nebyly dosud plně prozkoumány..

Vlastnosti nádorového markeru

Hladina nádorového markeru He-4 je stanovena hemoluminiscenční analýzou, jejíž zvláštností je kombinace proteinu He-4 se značenými látkami, které mají tendenci žhnout. Použitím speciálního vybavení se vypočítá koncentrace He-4 v krvi.

Analýza nádorových markerů, stejně jako jakákoli analýza, může ukázat falešné výsledky kvůli vlivu různých faktorů. Falešně pozitivní a falešně negativní výsledky mohou být získány kvůli některým chybám: možnost selhání při provozu zařízení, porušení pravidel pro předávání analýzy, pravděpodobnost chyby asistenta. Rovněž zvýšení indikátorů nádorového markeru He-4 v těle může být způsobeno chorobami neonkologického původu, jako jsou:

 • Ovariální cysta - benigní novotvar ve formě dutiny naplněné tekutinou (u ovariální cysty je pozorováno mírné zvýšení He-4);
 • Děložní myomy a fibroidy jsou benigní nádory svalové vrstvy;
 • Cystická fibróza je dědičné onemocnění postihující endokrinní žlázy a dýchací orgány;
 • Endometrióza je gynekologické onemocnění, při kterém buňky vnitřní vrstvy stěn dělohy rostou za jejich hranicemi;
 • Chronické selhání ledvin
 • Přítomnost zánětlivých procesů v pánevních orgánech;
 • Onemocnění jater (hepatitida, cirhóza).

Přední kliniky v Izraeli

Důvody poklesu hladiny nádorového markeru He-4 mohou být:

 • Norma (Norma) - nepřítomnost nemoci v těle;
 • Hladina nádorového markeru není dostatečně zvýšena na typické indikátory onemocnění;
 • Nádorový marker nereaguje na nádorovou tkáň;
 • V případě dobrého výsledku léčby.

Norma nádorového markeru

Norma hladiny He-4 v krvi žen závisí na menstruačním cyklu nebo menopauze a je počítána v pikomolích na litr. U pacientů mladších 40 let se za normu považuje 60 pmol / l. V postmenopauzálním období je normální marker nádorů krve 140 pm / l.

Se zvýšenými hladinami nádorového markeru He-4 se předepisují další vyšetření:

 • Krevní testy (obecná a biochemie);
 • Analýza pro stanovení hladiny hormonů (estradiol nebo E2). Ukazatele výsledku E2 lze vypočítat na online kalkulačce a převést na pmol / L;
 • Gynekologické vyšetření (vyšetření děložního čípku);
 • Ultrazvukové vyšetření peritonea a pánevních orgánů;
 • Rentgenové vyšetření (k vyloučení metastáz);
 • Biopsie (tkáňové vyšetření pro onkologii).

aplikace

Oncomarker He-4 (protein lidské epididymis) je považován za nejcitlivější ve velmi počátečních stádiích vzniku maligních nádorů, což pomáhá včas odhalit nemoc. Jeho hlavní nevýhodou je, že je imunní vůči germinogenním a mukoidním maligním nádorům..

Oncomarker He-4 určuje zhoubné novotvary vaječníků a dělohy u žen. Podle statistik zaujímá epitelová rakovina vaječníků (EPR) 5. místo mezi rakovinami pánevních orgánů, míra úmrtnosti na ně je asi 50%. Důvodem takové vysoké úmrtnosti je absence symptomů v počátečním stádiu nemoci. Zhoubné novotvary vaječníků se nejčastěji vyskytují u žen ve věku 55–70 let.

Důležité! Oncomarker He4 detekuje rakovinu vaječníků v počátečních stádiích, kdy onemocnění pozitivně reaguje na léčbu. Jiné nádorové markery mohou detekovat zhoubné novotvary mnohem později, když se příznaky onemocnění již projevily.

V mnoha případech byl marker CA-125 použit k detekci ovariální onkologie, ale v naší době se zjistilo, že je to marker He-4, který diagnostikuje přítomnost rakoviny pánevních orgánů mnohem správněji. Studie ukázaly, že hladina CA-125 stoupá krátce před přesnou diagnózou rakoviny vaječníků a hladina He-4 stoupá 2 nebo 3 roky před detekcí rakoviny. Kombinace dvou studií (He-4 a Ca-125) je zvláště účinná u epiteliálních nádorů vaječníků. Používá se také marker CD 15 (leukocytový antigen sit)..

U rakoviny vaječníků je běžná absence symptomů v raných stádiích nemoci. Zhoubné novotvary vaječníků nelze zjistit rutinním vyšetřením v gynekologii. Proto je velmi obtížné je včas diagnostikovat bez analýzy a určit hladinu nádorového markeru HE-4. Příznaky se objevují v pozdních stádiích onemocnění a metastázy se objevují brzy (v děloze, pobřišnici, játrech, střevech).

ROMA index

Kombinovaná analýza He-4 a Ca-125 (rumový index) má maximální citlivost (asi 80%) a ukazuje nejpravdivější výsledky pro diagnostiku maligních nádorů vaječníků (více než 90%). Používá se také jako prognostický test k určení predispozice člověka k možnosti rakoviny, tzv. Výpočtu rizika rakoviny vaječníků. Účinně se používá ke sledování účinnosti léčby, výskytu metastáz a relapsů.

Dešifrovací koeficient pro analýzy He-4 a Ca-125 se používá pro výpočet indexu ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Chcete-li zhodnotit ROMA, musíte vědět, zda je pacient v premenopauze (ROMA 1) nebo v postmenopauzálních ženách (ROMA 2). Pokud je v krevním testu hodnota ROMA vyšší než 11,4%, znamená to vysokou pravděpodobnost přítomnosti onkologie ve vaječnících během premenopauzy. U žen po menopauze je vysoké riziko rakoviny vaječníků téměř 25%.

Indikace pro použití

Při vyšetřování všech pacientů není nutný krevní test pro stanovení nádorového markeru He-4. Lékař předepisuje takovou studii pouze v případech, kdy má žena určité obtíže, jako například: nepravidelný menstruační cyklus, výskyt bolesti v pánvi, močová inkontinence, potíže s močením, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, náhlé hubnutí, slabost a celková nevolnost.. Analýza He-4 se také doporučuje u pacientů s dědičnou predispozicí k rakovině vaječníků, s chronickými onemocněními pánevních orgánů a pracujících ve škodlivých pracovních podmínkách..

Před provedením konečné diagnózy lékař několikrát pošle pacienta, aby analyzoval stanovení nádorového markeru He-4. To je nezbytné, aby odborník mohl přesně určit, zda došlo ke zvýšení ukazatelů a jaká je dynamika onemocnění. V časných stádiích rakoviny vaječníků je chemoterapie nejčastěji předepisována. Pokud není pozorováno žádné zlepšení, doporučuje se chirurgický zákrok a restorativní terapie po operaci..

Chcete znát náklady na léčbu rakoviny v zahraničí?

* Po obdržení údajů o pacientově nemoci bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Pozornost! Pokud je rakovina vaječníků diagnostikována v časném stádiu a nádor se zatím nerozšíří za hranice vaječníků, prognóza je příznivá v téměř 95% případů. Proto je včasná diagnóza klíčem k úspěšné léčbě.

Klíčová doporučení před analýzou

Pro analýzu nádorového markeru He-4 se používá krev odebraná ze žíly. Je velmi důležité, aby krev byla do laboratoře dodána do jedné hodiny po odběru. Výsledky studie lze obvykle získat již druhý den. Aby byla analýza co nejpřesnější, lékaři doporučují dodržovat následující doporučení:

 1. Po dobu 4 hodin a nejlépe 8 hodin před testem odmítněte jíst;
 2. Po dobu 8 hodin odevzdejte čaj, sladké sody, kávu a džusy. Pijte pouze převařenou vodu;
 3. Přestaňte používat jakýkoli lék několik dní před testem;
 4. Nepijte během týdne žádné alkoholické nápoje;
 5. Přestaňte kouřit několik hodin před porodem;
 6. Odmítejte smažená, mastná, kořenitá a sladká jídla;
 7. Den nebo dva před analýzou se doporučuje zdržet se sexuální aktivity;
 8. Vyvarujte se těžkého fyzického a emočního stresu.

Existují případy, kdy je analýza pro nádorový marker He-4 předepsána pro děti. Půl hodiny před analýzou musí dítě vypít alespoň sklenici vařené vody.

Musím vědět! Analýzu k určení hladiny He-4 nelze provést během menstruace, protože s vysokou pravděpodobností bude výsledek zvýšen. Doporučuje se provést analýzu 5 až 7 dnů po menstruaci. Opakované vyšetření se provádí podle pokynů ošetřujícího lékaře po 2 - 3 měsících.

Prevence rakoviny vaječníků

Abyste se vyhnuli výskytu zhoubných novotvarů vaječníků, musíte dodržovat několik jednoduchých tipů:

 • Pravidelně vyšetřován gynekologem;
 • Pravidelně darujte krev pro obecnou analýzu a biochemii;
 • Pacienti v riziku by měli být testováni na He-4 každé 3 měsíce;
 • Zkuste oblékat teplejší;
 • Přestaňte kouřit a pít alkoholické nápoje;
 • Dodržujte správnou výživu a ovládejte svoji váhu, protože nadváha zdvojnásobuje riziko rakoviny vaječníků;
 • Dodržujte hygienu pohlavních orgánů;
 • Užívejte hormonální a antikoncepční přípravky přesně podle pokynů svého lékaře.

Nezapomeňte! Se zvýšeným indikátorem nádorového markeru He-4 by člověk neměl panikařit. Pravděpodobnost chyby by neměla být vyloučena. Pouze lékař může stanovit přesnou diagnózu onemocnění a správně dešifrovat analýzu. Hlavní věc je věnovat pozornost svému zdraví a včas podstoupit lékařské prohlídky.

Oncomarker HE-4 - přepis testů v Oncoforu

Co je nádorový marker HE-4

V lidském těle jsou určité sloučeniny zvané nádorové markery a normální, ale v malém množství. Účastní se různých fyziologických a biochemických procesů a v normálním množství jsou naprosto bezpečné. Další věc je, pokud jejich úroveň začne prudce stoupat. To může znamenat možnou malignitu. Ve většině případů se nádorový marker CA-125 používá ke stanovení rakoviny vaječníků, ale v poslední době je známo, že HE-4 diagnostikuje onkologii mnohem přesněji..

HE-4 (xe-4) je syrovátkový glykoprotein (protein), který blokuje enzym nazývaný proteináza. Jeho název se překládá jako „epididymis lidského proteinu-4“. Normálně se vyskytuje v epididymis a podílí se na tvorbě spermií a nachází se také v dýchacích cestách, vejcovodech a endometrii. Jeho funkce a enzym, na který působí, zůstávají záhadou.

Indikace pro stanovení HE-4

U žen může být obvykle přítomno také malé množství HE-4. Jeho hladina se však prudce zvyšuje u nemocí, jako je rakovina vaječníků epitelu, rakovina endometria a příležitostně u rakoviny prsu a plic. Navíc HE-4 bude indikovat maligní proces a nebude stanoven v případě benigních nebo zánětlivých onemocnění vaječníků, což ukazuje na jeho vysokou účinnost. On -marker CA-125, který se také bohužel používá k diagnostice rakoviny, bohužel nemá absolutní přesnost. A v tomto případě je HE-4 konkrétnější. Bylo prokázáno, že pokud se hladina CA-125 zvyšuje pouze v posledních měsících před přesnou diagnózou rakoviny vaječníků, pak se HE-4 zvyšuje tři roky před spolehlivým stanovením nemoci..

Analýza nádorového markeru HE-4 tedy pomáhá identifikovat rakovinu v rané fázi, před nástupem příznaků. HE-4 však není vhodný pro screening všech ovariálních neoplazmů, protože nedetekuje germinogenní a mukoidní formy rakoviny..

Kromě toho se tento nádorový marker používá k monitorování (pozorování) pacientů, kteří jsou již léčeni. V tomto případě bude jeho absence indikovat úspěch použité terapie. Také podle úrovně HE-4 se posuzuje metastáza hlavní onkologické formace nebo její relaps.

Jak předat analýzu na HE-4

Nádorový marker HE-4 je stanoven ve žilní krvi. Abyste se mohli na tuto analýzu řádně připravit na darování krve, musíte dodržovat některá užitečná pravidla:
1. Darování krve je nutné nejdříve 4 hodiny po posledním jídle, nejlépe po 8 hodinách hladovění (tj. Ráno na lačný žaludek). Dovoleno pít vodu (žádné sladké čaje, šťávy nebo soda).
2. Pokud je to možné, přestaňte užívat léky po dobu tří dnů.
v den analýzy nekuřte ani nepijte alkohol.
3. Pacienti, kteří již dostávají léčbu, by měli být testováni na nádorové markery každé 3 měsíce. V následujících letech to bude stačit jednou nebo dvakrát na monitorování.

Metodika a interpretace analýzy

Hladina nádorového markeru HE-4 v krvi je stanovena chemoluminiscenční analýzou, která spočívá ve skutečnosti, že požadovaný protein-4 reaguje se značenými sloučeninami. Tato sloučenina, když interaguje s nádorovým markerem, mění své vlastnosti takovým způsobem, že začne zářit v přítomnosti katalyzátoru. Dále, pomocí speciálních nástrojů, počítání a stanovení úrovně HE-4.
Normálně hladina proteinu-4 u premenopauzálních žen nepřesahuje 70 Pmol / l, zatímco v období po menopauze by tento ukazatel měl být menší nebo roven 140 Pmol / L. Zvýšení těchto ukazatelů bude znamenat vysoké riziko rakoviny vaječníků a endometria.

Když je analýza chybná

V některých případech však může být nádorový marker HE-4 detekován bez malignity. Analýza poskytne falešně pozitivní výsledek, pokud má pacient cystickou fibrózu, různá zánětlivá onemocnění genitourinárního systému, chronické selhání ledvin, ovariální cystu nebo fibroidy.

Také někdy falešně negativní výsledek. Nepřítomnost nádorového markeru HE-4 u rakoviny může naznačovat, že jej nádor vůbec neprodukuje, nebo se jeho hladina ještě nezvýšila natolik, že může být stanoven v analýze..
Proto, bez ohledu na to, co výsledek analýzy ukázal, neměli byste být předem na diagnostiku. Pouze odborník, který analyzoval všechna data, může přesně určit nemoc a předepsat léčbu.

Ne-4 nádorový marker co to je: transkript, což znamená normu

Mezi další studie předepsané v přítomnosti onkologie jsou pacientkám často přiřazeny nádorové markery HE-4. O tom, co to je a jak se připravit na analýzu, se dozvíte v našem článku. Doporučuje se seznámit se s obecnými informacemi a údaji pro použití této analýzy..

Onkologická onemocnění zaujímají první místo v úmrtnosti světové populace. Léčba rakoviny je velmi obtížná ai když je úspěšná, neexistuje žádná záruka úplného vyléčení. Onemocnění diagnostikovaná pozdě v životě jsou náchylná k relapsům..

Popis značky

Nádorový marker HE-4 je speciální protein produkovaný tělem jako obranný mechanismus v přítomnosti nádoru, jehož tvorba je maligní. Tato látka se nachází v krvi každého člověka. V případě zvýšení jeho koncentrace jsou pacientům předepsána další diagnostická opatření k určení příčiny tohoto porušení.

Nádorový marker HE-4 je nejcitlivější na rakovinu vaječníků epitelu. Pokud je pozorována zvýšená hladina tohoto proteinu v krvi, další studie CA 125.

Kombinace těchto testů je považována za spolehlivější metodu pro diagnostiku onkologie u rakoviny vaječníků..

Ve větším rozsahu (asi devadesát procent) případů všech onemocnění ovariálního karcinomu je rozpoznána rakovina epitelu, jejíž rozpoznání příznaků je poměrně obtížné.

Znakem nádorového markeru HE-4 je, že vykazuje zvýšení hladiny pouze se skutečnou přítomností maligních buněk. Tyto indikátory se nezvýší v případě zánětlivých procesů nebo benigních nádorových formací. Charakteristickým rysem této studie je, že když je prováděna, je možné identifikovat nemoc v raných stádiích vývoje.

Pomocí analýzy nádorových markerů můžete také zjistit míru vývoje onemocnění, možné metastázy, pravděpodobnost recidivy a sledovat účinnost léčby. Pacienti léčeni pro rakovinu vaječníků se zavazují pravidelně darovat krev nádorovým markerům.

Pokud analytické údaje ukazují, že látka v krvi chybí, prokazuje to účinnost léčby a naznačuje to vysoké šance pacientů na pětileté přežití. Rakovina vaječníků je na pátém místě v seznamu gynekologických onkologií, s úmrtností asi čtyřicet pět procent. Riziko rakoviny se zvyšuje, pokud jsou pacienti již ve věku 50 až 75 let. Zvýšená úmrtnost je způsobena pozdním odhalením patologie, protože příznaky mohou chybět po dlouhou dobu vývoje nádoru. Přežití s ​​touto diagnózou není více než třicet procent všech případů.

Indikace

Oncomarker HE-4 - není jedním z povinných testů pro pacienty a lze jej přiřadit pouze v případě určitých stížností. Krevní testy na nádorové markery HE-4 jsou indikovány, pokud si pacienti stěžují na:

 • výskyt bolesti v pánevní oblasti a v dodatcích;
 • narušení menstruačního cyklu;
 • náhlá ztráta hmotnosti a ztráta chuti k jídlu;
 • ostré zhoršení pohody.

Další indikací pro provedení krevního testu na markery HE-4 je zhodnocení rizika onkologie u žen s menopauzou, jakož i u pacientů spadajících do vysoce rizikové skupiny:

 • s přítomností chronických patologických poruch pánevních orgánů;
 • s genetickou predispozicí k nemoci;
 • zaměstnanci nebezpečných průmyslových odvětví.

Na otázku, zda stojí za to provést analýzu na nádorový marker HE-4, gynekolog odpoví až po pohovoru a vyšetření pacienta. Pokud není v krvi detekováno zvýšení hladin markerů, znamená to nepřítomnost maligních nádorů.

Jinak odborníci detekují nárůst nádorových markerů a pro přesnější diagnostiku mohou být předepsány další studie..

Lékař by měl předepsat léčbu na základě stadia vývoje patologického procesu, jeho povahy a celkového zdraví pacienta.

Pravidla pro darování krve pro analýzu

Aby výsledky testů nádorových markerů HE-4 byly co nejspolehlivější, je důležité před darováním krve dodržovat určitá pravidla:

 • krev pro analýzu nádorového markeru HE-4 by měla být podávána ráno, jídlo je dříve zakázáno;
 • Příprava na provedení testu HE-4, tři dny před darováním krve, musíte přestat užívat jakékoli léky;
 • před předložením biomateriálu k výzkumu je zakázáno kouřit;
 • alkohol by měl být opuštěn pět dní před testem;
 • Nezapomeňte informovat lékaře, jaká fáze menstruačního cyklu nastane během tohoto období.

V dětství může být někdy předepsán krevní test na markery HE-4. Potom musí dívky pít převařenou vodu. Půl hodiny před darováním krve by mělo vypít nejméně 0,2 litru vody.

Rozdělení výsledků

Po studii jsou výsledky testu nádorových markerů HE-4 obvykle připraveny po dvou dnech. Dobrým ukazatelem je snížený počet nádorových markerů HE-4 při krevním testu, což znamená nepřítomnost maligních nádorů.

Po provedení studie s nádorovým markerem HE-4 by mělo být dešifrování získaných údajů provedeno pouze kvalifikovaným odborníkem s přihlédnutím k věkové skupině pacienta..

Norma

Marker HE-4 lze detekovat v krvi absolutně všech žen. Optimální normy HE-4 se počítají na základě věkové kategorie pacienta.

V plodném věku by tato norma u žen neměla překročit 70 pmol / l, ale již po menopauze může její hladina dosáhnout až 140 pmol / l.

Přesná diagnóza není stanovena pouze na základě zvýšených hodnot, ale to naznačuje potřebu dalších studií.

Odchylky

Pokud odborníci zjistí abnormalitu v krvi ve formě zvýšení počtu nádorových markerů HE-4, jsou pacientům předepsána následující diagnostická opatření:

 • ultrazvukové vyšetření (ultrazvuk);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • počítačová tomografie (CT);
 • radiografie.

Po analýze na úrovni markerů nejsou výsledky důvodem pro přesnou diagnózu. Všechny tyto hodnoty mohou naznačovat pouze potřebu úplného vyšetření..

Rozlišovací analýzy již dospělých žen, snížení ukazatelů není zajištěno, další diagnostická opatření jsou předepsána pouze v případě, že je detekován nárůst počtu markerů.

Přesnější diagnostika vyžaduje kombinované použití krevních testů na nádorové markery HE-4 a CA 125.

Příčiny chyb

Jakákoli studie v přítomnosti určitých faktorů může poskytnout falešné výsledky, pozitivní i negativní. Nádorový marker HE-4 může být také chybný, například kvůli:

 • poruchy zařízení;
 • chyby mladých odborníků;
 • nedodržení příslušných pravidel při přípravě na darování krve pro analýzu;
 • krevní nemoci.

Doporučené čtení nádorového markeru AFP: co to je, dešifrování, norma

Někdy je možné zvýšit HE-4, pokud má pacient takové nemoci:

 1. Cystická fibróza;
 2. Děložní myomy;
 3. Děložní fibrom;
 4. Endometrióza;
 5. Jaterní selhání;
 6. Cysta levého nebo pravého vaječníku;
 7. Zánětlivé onemocnění pánve.

Jsou také možné falešné negativní ukazatele. K tomu může dojít, pokud byla analýza provedena ve fázi, kdy růst ukazatele HE-4 ještě nezačal, nebo pokud neoplasma nevyvolávala syntézu této látky..

Pokud lékaři mají podezření na rakovinu vaječníků nebo je-li pacient vystaven vysokému riziku rozvoje epiteliální rakoviny vaječníků, nemusí být negativní počet HE-4 považován za důkaz nedostatečné patologie..

Specialista by měl předepsat léčbu pacientovi až po několika testech na studii nádorových markerů HE-4. Na základě počtu nádorových markerů v krvi je možné stanovit tvorbu sekundárních ložisek růstu nádoru v důsledku divergence maligních buněk v sousedních tkáních.

Lékaři by měli pečlivě studovat dynamiku růstu indikátorů a provádět mnoho dalších diagnostických postupů. Pouze po stanovení přesného klinického obrazu a potvrzení diagnózy je předepsána další léčba, individuálně pro každého pacienta.

Léčebný program a vyšetřovací program předepsaný odborníky závisí na symptomech onemocnění, věku pacienta, jejích stížnostech a dalších faktorech.

Při včasné diagnostice a terapii se indikátory vrátí k normálu a pacient může očekávat příznivý výsledek..

Pokud se po léčbě ukazatele dále zvyšují, znamená to možný relapsu maligních buněk.

Rozluštění nádorového markeru HE4 je normou u žen, což ukazuje, proč je to zapotřebí

Rakovina vaječníků je druhou nejčastější rakovinou ženských genitálií. Díky tomu je včasná detekce onemocnění důležitá a v tom pomáhají speciální markery: zvyšování jejich hodnot u žen pomáhá určit přítomnost nádoru.

Po mnoho let se hlavní pozornost zaměřovala na nádorový marker CA 125: ať už je zvýšený nebo snížený, znamená to pro ženu špatnou nebo dobrou zprávu. Takže zvýšení hodnot tohoto markeru indikovalo recidivu rakoviny a snížení - účinnost léčby a remise nebo úplné vítězství nad onkologií.

Správné dekódování nádorového markeru HE4 může provést pouze lékař

Hlavním problémem však bylo, že v diagnostice rakoviny v raných stádiích byla tato analýza nevhodná.

Mohlo by to vést k falešně pozitivním výsledkům v přítomnosti nerakovinných onemocnění vaječníků: cysty a jiné benigní nádory.

V důsledku toho k detekci rakoviny vaječníků ve většině případů došlo v pozdních stádiích, což naznačuje nízkou citlivost testu a jeho nedostatečnou účinnost.

Na záchranu přišel protein He4. Koncentrace této látky se prudce zvyšuje již v první fázi maligního procesu ve vaječnících a její hodnoty zůstávají v přítomnosti benigních nádorů normální..

Díky testu s definicí tohoto nádorového markeru bylo možné identifikovat zhoubné procesy ve vaječnících ve stadiu, kdy se ještě neprojevily klinickými příznaky a nejlépe se hodí k terapii.

Pro výzkum je nutná žilní krev. Přesnost výsledků do značné míry závisí na správné přípravě na analýzu:

 • Odběr krve by měl probíhat ráno, nejlépe ráno.
 • Před darováním krve byste neměli snídat ani pít žádné nápoje kromě vody.
 • 12-24 hodin před darováním krve by mělo úplně přestat kouřit, pít alkohol a vyloučit zvýšený fyzický a emoční stres.

Kromě toho je důležité odmítnout užívat jakýkoli lék 7-10 dní před odběrem krve.

Pokud to z nějakého důvodu není možné - například podstupujete léky, které nelze přerušit - sdělte to svému lékaři. Měla by být uvedena jména všech užívaných drog a jejich dávkování..

Tyto informace vám umožní přizpůsobit výsledky analýzy novým okolnostem a vyhnout se nesprávné interpretaci testu.

To, co výsledek analýzy ukazuje, závisí na několika faktorech.

Po testu by měla být předepsána jakákoli jiná diagnostická opatření, protože jsou potenciálně schopna zkreslit krevní obraz, což poskytne lékaři nepravdivé informace.

Při dekódování analýzy nádorového markeru HE4 se používají referenční hodnoty. Znamená průměrné hodnoty zjištěné u zdravých lidí, kteří podstoupili takové vyšetření..

Norma u žen souvisí s věkem pacienta a je následující:

 • do 40 let - pod 60,5 pmol / l;
 • Ve věku 40 - 49 let - pod 76,2 pmol / l;
 • 50-59 let - pod 74,3 pmol / l;
 • 60-69 let - pod 82,9 pmol / l;
 • od 70 let a starší - do 104,0 pmol / l.

Překročení těchto hodnot s vysokou mírou pravděpodobnosti naznačuje maligní procesy ve vaječnících a / nebo endometriální vrstvě dělohy. Nejvyšší diagnostická přesnost je však prokázána kombinací analýz nádorových markerů HE4, CA125 a ROMA.

Kromě toho je důležité vědět, že některé okolnosti mohou uměle zvýšit hladinu HE4 nebo změnit vzorec, v důsledku čehož je spolehlivost výsledků pochybná. Mezi takové faktory patří orální antikoncepční použití, těhotenství, předchozí chirurgický zákrok atd. Proto může být při zvýšení hladiny HE4 nutná následná studie..

Tato studie se doporučuje pro taková onemocnění a stavy:

 • odhalil novotvar pánevních orgánů a potřebu určit jeho povahu;
 • kontrola benigních nádorů dělohy a vaječníků s cílem včasného odhalení jejich malignity;
 • již diagnostikovaná rakovina prsu: rakovina vaječníků se může vyvíjet paralelně a je důležité ji včas identifikovat.
 • dědičná predispozice k onkologickým procesům;
 • škodlivé pracovní podmínky, kontakt s karcinogeny a další okolnosti, které řadí ženu do vysoce rizikové skupiny pro rozvoj rakoviny vaječníků.

Podle uvážení lékaře může být tato analýza předepsána pro jiné indikace, pokud odborník považuje takové testování za vhodné. Ale i když je koncentrace genu HE4 zvýšena, nemělo by se to brát jako věta. Onkologická onemocnění lze úspěšně léčit v raných stádiích, což vám prakticky zaručuje dlouhý a šťastný život..

Viz dále: norma nádorového markeru CA 125 u žen

Ne 4 nádorový marker: jaký druh analýzy je, kdy je přidělen, její dekódování

NE 4 nádorový marker - co je tato látka a proč ji studovat? Jedná se o velmi aktuální otázku, protože přes dostupnost informací ne každý laik o těchto konceptech ví..

To není ani špatné, ani dobré, ale nemoc, jako je rakovina, nepožaduje věk, životní styl a kvalitu života člověka. Může ohromit i ty, kteří vedou zdravý životní styl, pravidelně se uvolňují a dobře nají..

Proto stojí za to se dozvědět o nádorových markerech he4, takže v případě rizika nebezpečí můžete podstoupit nezbytné vyšetření a neztrácet čas něčím, co není v tomto případě poučné.

Obraťte se na izraelského specialistu

Co NENÍ 4 oncomarker a proč je to nutné?

Jeho účelem v těle je implementace spermatogeneze. Je však také přítomen v ženském těle.

V přítomnosti maligního zhuštění množství 4-proteinu prudce stoupá, zejména ve vaječnících. Pokud je tedy podezření na rakovinu tohoto konkrétního orgánu, je indikována analýza nádorového markeru HE4 a je také označována jako markery ovariálního a reprodukčního systému..

Na rozdíl od jiných proteinů se tento nádorový marker zvyšuje pouze s vývojem maligního procesu. Navíc může být použit k detekci rakoviny ve stadiu embrya, když příznaky chybí a jiné diagnostické metody neodhalí patologii..

Porovnáme-li tento protein s CA125 (marker rakoviny vaječníků), jeho specificita je 75% až 96% pro epitelové typy nádorů, zatímco CA125 je maximálně asi 40%.

Nádorový marker HE4 je necitlivý na zárodečné buňky a mukoidní malignity. V tomto případě jsou proto předepsány jiné metody ke kontrole přítomnosti nebo nepřítomnosti rakoviny.

Když musíte být testováni na 4-nádorový marker?

Vezměte prosím na vědomí, že nádorový marker NOT 4 je protein, jehož analýza je předepsána pouze v případě, že se pacient nebo jeho stav mění bez zjevného důvodu, ale lékař chápe, že onkologie je možná, zejména u geneticky predisponovaných žen a žen po 50 letech..

Riziko vzniku rakoviny vaječníků se zvyšuje, jakmile reprodukční funkce mizí a ztrácí schopnost rodit děti. Ženy, které začaly menopauzu (45–55 let), by proto měly být více pozorné na své zdraví.

Hlavní indikace pro screening na rakovinu jsou:

Riziková skupina (pokud byla zaznamenána rodinná anamnéza rakoviny).
Ženy po 45–55 letech, které měly menopauzu.
Přítomnost bolesti v pánevní oblasti a nadýmání z neznámých důvodů.
Menstruační nepravidelnosti nesouvisející s přiměřenými příčinami (změna klimatu, strava atd.).
Znatelný pokles tělesné hmotnosti na pozadí neexistence jakýchkoli změn životního stylu obecně a zejména výživy.
Ztráta chuti k jídlu, únava, apatie.

Je také nutné zkontrolovat nádorový marker HE4 u těch, kteří byli dříve léčeni na maligní onemocnění: poprvé po ukončení léčby by měla být analýza provedena každé čtvrtletí a poté dvakrát ročně, aby se zabránilo recidivě..

Aby byla analýza co nejinformativnější a nejspolehlivější, je velmi důležité řádně se připravit na její doručení. Pro tento proces neexistují žádné specifické požadavky, existuje však řada doporučení:

 • Tři dny před analýzou je nutné přestat užívat léky po předchozí koordinaci s lékařem.
 • Po dobu 8-12 hodin se musíte vzdát jídla, pití sladkých, silných a alkoholických nápojů. V den zkoušky je přijatelná pouze voda nesycená oxidem uhličitým..
 • V předvečer procedury nepodstupujte stres a nadměrnou fyzickou námahu. Masáž a jakýkoli druh lékařského vyšetření jsou také kontraindikovány..

Předpokládá se, že nejlepší čas ke kontrole markerů he4 nádorového markeru je od 8:00 do 12:00..

Před provedením analýzy musí ženy poskytnout informace o stavu reprodukčního systému: těhotenství, premenopause, postmenopause atd. To vám umožní správně a přesně formulovat výsledek..

Jakou metodou a jak je analýza

Začněme tím, že pacient sbírá žilní krev tradičním způsobem, poté se přenese do transportního média, kde se sérum oddělí od krevní plazmy. Výsledné sérum je ruční vzorek..

Laboratorní technik zavádí protilátky. Na základě výsledků jejich interakce je nastavena reakce - přítomnost nebo nepřítomnost zvýšení rychlosti nádorového markeru HE4 v těle.

Výsledky jsou zpravidla připraveny za den. Ale pokud je potřebujete „na včerejšek“, můžete provést expresní analýzu, která se provádí v moderních laboratořích vybavených špičkovými technologiemi.

Pokud je zjištěno zvýšení patologických proteinů, je předepsáno další vyšetření: ultrazvuk (ultrazvuk), zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), rentgenový snímek, počítačová tomografie (CT) a krevní test pro souběžné nádorové markery. Za nejlepší kombinaci se považuje HE-4 + CA125.

Dekódování a normy nádorových markerů

Všimněte si, že dekódování nádorového markeru HE4 provádí lékař laboratoře, ve které byla analýza provedena. Měli byste obdržet formulář, který obsahuje vaše osobní údaje a podrobný popis reakce. Množství HE proteinu se měří v pikomolech na litr (pmol / l) nebo v nanogramech (ng / ml).

Pokud je tedy tělo zdravé, neměla by norma nádorového markeru HE4 pánevních orgánů překročit tyto ukazatele:

Zdravé menstruační ženyne více než 70 Pmol / l
Menopauzální ženyne více než 140 Pmol / l
Zdraví mladí mužiaž 4 ng / ml a méně
4-on nádorové markery pro muže po 40 letechnormální, pokud nepřesahují 2,5 ng / ml. A pro ty starší než 60 let - od 4,5 do 6, 5 ng / ml. Se zvýšením těchto ukazatelů existuje riziko vzniku maligního onemocnění prostaty. V tomto případě je analýze přiřazena značka PSA.

Zvýšení těchto standardů je tedy důvodem pro pokračování ve vyšetřování za účelem stanovení přesné diagnózy a výběru vhodné terapie.

Co znamená nádorový marker HE4 v krvi

Reprodukční zdraví žen je důležitým aspektem v celostátním měřítku. Malý populační růst, nebo dokonce přirozený úbytek, stálé satelity demografie naší země.

Důležitou roli v tom hrají patologie pánevních orgánů u žen. V první řadě jsou samozřejmě zánětlivá onemocnění.

A pak jsou zde docela nebezpečné benigní a maligní novotvary.

Žena často nevěnuje pozornost takovým příznakům, jako je nepravidelný menstruační cyklus, a mezitím to může být hrozný příznak onkologického procesu, protože běžná menstruace je obvykle indikátorem reprodukčního zdraví a změna v jejich rytmu naznačuje poruchu ženského těla. K včasné diagnostice těchto problémů se používají nádorové markery. Jednou z těchto látek specifických pro pánevní orgány je HE4.

Co je nádorový marker HE4

Nedávno byl použit nádorový marker he4.

Až dosud mnoho klinik pro diagnostiku nádorových procesů v pánvi používá nádorový marker CA 125, řada studií však prokázala, že HE4 je spolehlivější a specifičtější ukazatel.

Protože CA 125 je zvýšen nejen pro maligní, ale i benigní nádory, stejně jako pro zánětlivá onemocnění vaječníků.

Ve své struktuře je HE4 glykoprotein, tj. Má proteinové a uhlohydrátové části. Normálně to nefunguje, to znamená, že blokuje enzym nazývaný proteináza.

Funkcí všech proteináz je rozklad bílkovin. Zkratka je „lidský epidermální protein 4“.

Ve vaječníku jsou přítomny epitelové buňky, což vysvětluje odchylku od normy tohoto ukazatele u rakoviny vaječníků.

Norma a odchylky od ní marker HE4?

Norma HE4 se u premenopauzálních a postmenopauzálních žen liší. V prvním případě je to až sedmdesát pmol / L a ve druhém až sto a čtyřicet pmol / L.

Abyste vyloučili falešný výsledek, musíte se na analýzu připravit. Stanoveno HE4 v žilní krvi.

Je nutné provést analýzu na lačný žaludek, tj. Osm hodin před odběrem krve, aby se vyloučilo požití jídla a nápojů sycených oxidem uhličitým. Můžete pít vodu. V den krevního testu nemůžete kouřit a brát léky. Den menstruačního cyklu ženy v tomto případě nezáleží.

Pokud budete dodržovat všechna tato doporučení, snížíte riziko získání nespolehlivého výsledku a budete se chránit před zbytečnými starostmi.

Nádorový marker HE4 v krevním testu může být zvýšen v následujících situacích:

 • epiteliální rakovina vaječníků;
 • rakovina endometria;
 • rakovina prsu;
 • zřídka rakovina plic.

V podstatě je nárůst HE4 charakteristický pro nádory vaječníků. Je to proto, že produkce HE4 je spouštěna speciálním genem. Nachází se pouze v nádorových buňkách ovariální tkáně. Proto, když dojde k malignímu nádoru, HE4 v krvi ženy se zvýší.

Takový nárůst často předchází výskytu jakékoli symptomatologie u ženy. To je zvláště důležité, protože k dysfunkci vaječníků v nádoru dochází docela pozdě, když léčba již přinesla jen málo výsledků. Tato analýza se však nepoužívá jako screening, protože je poměrně nákladná..

Proto pro jeho provedení existují následující indikace:

 • pánevní bolest;
 • menstruační nepravidelnosti;
 • snížená chuť k jídlu;
 • hubnout.
 • Poslední dva příznaky naznačují vážné abnormality v těle, pokud prudkému úbytku na hmotnosti nepředcházela změna stravy nebo zvýšení fyzické aktivity.

  To znamená, že takový krevní test se provádí, pokud se žena obrátila na porodnického gynekologa o pomoc nebo pokud má lékař podezření na zhoubný novotvar v anamnéze, stížnostech a vyšetření..

  Pokud je krevní test HE4 pod normálním stavem, není s tím nic špatného..

  Diagnostická role se hraje pouze překročením normy. Existují však dva typy nádoru vaječníků, které nejsou dokonce zachyceny markerem HE4. Jsou to germinogenní a mukoidní rakoviny.

  U žen s takovým nádorem se HE4 nezvýší a zůstane normální i v pozdějších stádiích. Marker CA 125 je proto při diagnostice rakoviny vaječníků zahrnut do krevního testu. Pomocí těchto dvou kritérií můžete diagnostikovat jakýkoli typ nádoru v raných stádiích. Je třeba si uvědomit, že lékař by se měl zabývat dekódováním výsledku.

  Výsledek krevního testu bez ultrazvukového vyšetření, i když je odchylka od normy, nemůže sloužit jako prostředek konečné diagnózy. Proto, i když získáte výsledek, kdy se zvýší HE4, neměli byste okamžitě panikařit. Je lepší počkat na schůzku a probrat své zkušenosti se svým lékařem..

  Je-li HE4 v krevním testu zvýšena a diagnóza epiteliální rakoviny vaječníků je potvrzena, žena jde k gynekologovi onkologovi. Zvláštní komise vypracuje léčebný plán, který zahrnuje chirurgický zákrok a ozařování nebo chemoterapii. Lze použít kombinované ošetření. S příznivým výsledkem by se HE4 měl vrátit k normálnímu stavu.

  Další aplikací je sledování účinnosti léčby rakoviny vaječníků. Pokud je HE4 v oblasti léčby zvýšen, nebyly odstraněny všechny nádorové buňky a je pravděpodobné, že dojde k relapsu. V tomto případě je nutné změnit taktiku správy pacienta.

  Použití nádorových markerů je stále více populární v různých oborech medicíny - urologie, gastroenterologie a gynekologie, pro diagnostiku maligních nádorů. Ale včasná diagnóza není možná bez včasné léčby pacienty..

  Každá žena by si měla pamatovat, že návštěva gynekologa je povinná alespoň jednou ročně. Návštěva gynekologa by neměla být odložena, i když se nemusíte obávat žádných příznaků reprodukčního systému. Rakovina se vždy vyvíjí neočekávaně a ani nemusíte mít podezření, jaké nebezpečí vystavujete sami sobě, a odložit návštěvu lékaře na pozdější dobu.

  Oncomarker HE 4: co to je, norma u žen, přepis analýzy markeru

  Onkologická onemocnění jsou rozšířená po celém světě. Každý rok je diagnostikováno stále více rakovin..

  Moderní diagnostické metody mohou detekovat zhoubné novotvary v raných stádiích, kdy klinické příznaky stále chybí. Jednou z těchto metod je krevní test na nádorové markery..

  Specifický oncomarker 4 pomáhá detekovat onemocnění ženského reprodukčního systému, jako je například rakovina vaječníků..

  Co je to 4

  Oncomarker on 4 je tvorba bílkovin, které mohou být přítomny v malé koncentraci v těle každého zdravého člověka. Tento glykoprotein blokuje enzym proteinázu..

  Normálně je 4:

  • Epididymis u mužů. Tento protein se podílí na produkci spermií;
  • Endometria - děložní sliznice;
  • Buňky vejcovodů;
  • Buňky lemující průdušky.

  Protein on 4 je specifický pro onkologické procesy, protože je aktivně produkován v přítomnosti rakovinných buněk, těchto buněk nebo lidského těla. Produkuje ho 4 pod vlivem speciálního genu WFDC2, který je aktivován v maligních buňkách..

  Nádorový marker he 4 se používá k diagnostice rakoviny vaječníků u žen a ke sledování účinnosti léčby během léčby.

  Je třeba poznamenat, že on 4 je velmi zřídka syntetizován zdravými buňkami ženského těla, a proto by se zvýšením jeho parametrů mělo být provedeno další vyšetření k objasnění diagnózy. Pokud se koncentrace tohoto proteinu zvýší, pak toto jedno laboratorní znamení neindikuje přítomnost rakovinného nádoru. Diagnóza se provádí po komplexním vyšetření.

  Je důležité, aby byla odebraná krev dodána do laboratoře k testování nejpozději 1,5 hodiny po jejím odběru a zkumavka by měla být uložena ve speciální krabici, kde je teplota udržována na ne vyšší než 8 ° С..

  Proteinová struktura he 4 není známkou žádné rakoviny vaječníků. Je specifický pro epiteliální rakovinu o více než 90%.

  Pouze nádorový marker he 4 se nachází v krvi dlouho před rozšířením patologického procesu (rané stádium), tj. Před tvorbou metastáz v sousedních orgánech a tkáních. To zase umožňuje vyléčit pacienta a vyhnout se závažným komplikacím..

  Indikace studie

  Ne všechny ženy mají krevní test k určení nádorového markeru he 4..

  Je neúčinné provádět studii nádorových markerů v následujících případech:

  • Má-li žena nějaké onkologické onemocnění, s výjimkou orgánů reprodukčního systému;
  • Při podezření na cystickou fibrózu a rakovinu zárodečných buněk.

  Odborníci identifikovali několik situací, ve kterých je analýza 4 povinná:

  • Pokud je u ženy vysoce pravděpodobné, že se vyvine rakovina vaječníků (dědičná predispozice, zatížená gynekologická historie);
  • Pokud existuje riziko zhoršení stavu ženy (šíření metastáz) s diagnózou epiteliální rakoviny vaječníků;
  • Pokud existuje podezření na vývoj maligního novotvaru ve vnitřní výstelce dělohy (endometrium);
  • Pokud je žena léčena na rakovinu vaječníků a endometria.

  Někdy marker 4 pomáhá detekovat rakovinu průdušek, plic a mléčných žláz..

  Pravidla pro krevní testy na nádorový marker

  Ke studiu 4 se provede odběr žilní krve. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat laboratoř, kde tuto manipulaci za sterilních podmínek bude provádět lékař s odpovídající kvalifikací. Biologický materiál je odeslán do laboratoře, kde laboratorní asistent vyšetří krev a tuto látku spočítá..

  Aby byl výsledek studie spolehlivý, je nutné správně připravit několik dní před krevním testem:

  • Přestaňte brát léky (po konzultaci s lékařem) 2 až 4 dny před laboratorním testem;
  • V předvečer se vzdát pití alkoholu;
  • Darujte krev na lačný žaludek nebo po 5 - 8 hodinách po jídle, můžete pít pouze čistou vodu. Nemůžete pít šťávy, čaj, kávu, sycené nápoje;
  • Zákaz kouření v den odběru krve.

  Ženy podstupující léčbu musí monitorovat hladinu tohoto nádorového markeru každé 3 měsíce. Po ošetření se kontrola provádí každých 6 až 12 měsíců. To je nezbytné pro včasné zjištění relapsu..

  Normy hodnot

  Pro správné vyhodnocení výsledku krevního testu na nádorový marker he 4 potřebujete znát normu. To pomůže vyhnout se chybám při stanovení diagnózy..

  Hranice normy tvorby bílkovin přímo závisí na věku ženy a jejím hormonálním stavu.

  V plodném věku, kdy se produkují ženské pohlavní hormony v dostatečném množství, jsou ukazatele této látky nižší než v období premenopauzy a menopauzy..

  Dekódovací tabulka standardu oncomarker on 4 od věku ženy:

  Věkové rokyNorm, pmol / l
  Až 40Ne více než 60,5
  40 - 49Ne více než 76
  50 - 59Ne více než 74
  60 - 69Až 83
  Po 70Ne více než 104

  Zvýšení normálního limitu naznačuje, že s věkem má žena zvýšené riziko rozvoje rakoviny reprodukčního systému, nebo spíše vaječníků..

  Dešifrování analýzy a důvody odchylky indikátorů od normy

  Laboratoř počítá nádorový marker on4 pouze v jednotce objemu krve pomocí chemoluminiscenční testovací metody. Dešifrování a vyhodnocení výsledku analýzy provádí odborník (onkolog). To bere v úvahu věk a přítomnost průvodních onemocnění u pacienta.

  Zvýšení markeru he 4 v krevním testu může naznačovat přítomnost jak benigních, tak maligních nádorů.

  Důvody zvýšení koncentrace nádorového markeru 4

  Pokud je detekováno zvýšení ukazatelů, pak to naznačuje vývoj maligního nádoru a některých dalších onemocnění (mnohem méně často). Zvažte každou z možných chorob podrobněji..

  Rakovina vaječníků

  Oncomarker 4 ukazuje přítomnost epiteliální rakoviny. V tomto případě jsou indikátory výrazně vyšší než obvykle.

  Na začátku vzniku epiteliální rakoviny chybí patologické příznaky. Proto je často diagnostikována rakovina vaječníků ve stadiích 3 nebo 4, když je léčba extrémně obtížná nebo nemožná..

  U rakoviny vaječníků dochází k narušení menstruační funkce, bolesti a nepohodlí v dolní části břicha, narušení pánevních orgánů (stlačení střev, močového měchýře, zánětu atd.).

  HE 4 s ovariální cystou

  Ovariální cysta je benigní hmota, která je dutinou naplněnou tekutinou. Tato patologie má často asymptomatický průběh..

  Příznaky, které mohou naznačovat přítomnost ovariálních cyst:

  • Bolest v podbřišku;
  • Zvýšení velikosti břicha;
  • Zácpa
  • Rychlé močení;
  • Menstruační dysfunkce (krvácení z dělohy, těžká období).

  V případě tvorby cysty se 4 mírně zvyšuje a v některých situacích to může být na horní hranici normy. Při laboratorním krevním testu je vhodné identifikovat další nádorové markery.

  Děložní myomy

  Myoma je benigní nádorová tvorba svalové vrstvy dělohy. Tato patologie je diagnostikována u žen často po 30 letech. Příčinou jeho výskytu je nerovnováha ženských pohlavních hormonů.

  Děložní myomy mohou být dlouho asymptomatické nebo se projevují jako malé patologické příznaky:

  • Menstruační nepravidelnosti;
  • Těžká období, která mohou vést k rozvoji anémie;
  • Bolest v břiše a dolní části zad.

  V případě fibroidů je zvýšení hodnot nádorových markerů pomocným diagnostickým znakem. Základem diagnózy je bimanální (obouruční) gynekologické vyšetření, ultrazvuk pánevních orgánů.

  Endometrióza

  Endometrióza je patologický stav, ve kterém buňky endometria rostou na nesprávných místech (mimo dělohu). Toto onemocnění je charakteristické pro ženy v plodném věku..

  Příznaky endometriózy:

  • Těžká bolest během menstruace;
  • Špinění špinění před a po menstruaci;
  • Těžká období;
  • Neplodnost.

  S endometriózou zůstává oncomarker 4 normální nebo se mírně zvyšuje. To však vede k důkladnějšímu zkoumání ženy.

  HE 4 není specifickým ukazatelem onemocnění jater a ledvin, ale může se zvýšit. V tomto případě musí mít pacient příznaky.

  Příčiny falešných výsledků výzkumu

  Taková závažná diagnóza, jako je rakovina, není provedena na základě zvýšení pouze jednoho indikátoru 4. Je vhodné provést krevní test na jiné nádorové markery, jakož i instrumentální diagnostiku (ultrazvukové vyšetření, biopsie, cytologie, MRI a další)..

  Je třeba si uvědomit, že v některých případech může být během krevního testu detekován falešný test. Například s chronickým selháním ledvin, myom dělohy, zánětlivý proces v pánevních orgánech.

  Falešně pozitivní výsledek, to znamená, že je stanovena zvýšená hladina tohoto nádorového markeru, v těle však chybí maligní nádor.

  Důvody falešně pozitivního výsledku analýzy:

  • Ovariální cysta;
  • Zánětlivý proces, ke kterému dochází v pánevních orgánech;
  • Děložní myomy;
  • Cystická fibróza;
  • Chronické selhání ledvin.

  Rovněž je třeba mít na paměti, že výsledek analýzy může být falešně negativní..

  Důvody falešně negativního výsledku:

  • Růst tohoto ukazatele dosud nedosáhl hodnot, které překračují normu;
  • Rakovina tento protein nesyntetizuje.

  Pokud existují vhodné příznaky, dědičná predispozice, zatížená historie a podezření lékaře na onkologii, pak negativní výsledek nevylučuje její přítomnost..

  Výsledkem chyby může být také:

  • Lidský faktor (laboratorní asistent udělal chybu při analýze);
  • Porucha zařízení, na kterém se studie provádí;
  • Nesplnění pravidel pro přípravu na odběr krve.

  HE 4 v kombinaci s dalšími nádorovými markery

  Nejoptimálnější pro diagnostiku rakoviny vaječníků je studium kombinace nádorových markerů 4 a ca 125.

  Je však třeba poznamenat, že ke zvýšení koncentrace CA 125 dochází v pozdějším stádiu vývoje patologického procesu než u 4.

  Ale on 4 není citlivý na určité typy rakoviny vaječníků (germinogenní a mukoidní), zatímco CA 125 stoupá.

  Oncomarkers on 4 a ca 125 jsou nezbytné pro výpočet indexu ROMA. Je to výpočet prognózy onemocnění. K výpočtu tohoto indexu potřebujete znát výsledky analýzy nádorových markerů a věku ženy.

  Index ROMA pro premenopauzální ženy:

  • Pokud je tento index menší než 11,4, pak je riziko rozvoje rakoviny epitelu ovárií velmi nízké;
  • Pokud je tento indikátor 11,4 nebo více, pak to znamená vysoké riziko rozvoje této patologie.

  Index postmenopauzální ROMA:

  • Pokud je ROMA menší než 29,9, pak je riziko nízké;
  • Pokud je tento index roven nebo vyšší než 29,9, pak je riziko vzniku rakoviny vaječníků extrémně vysoké..

  Studium kombinace nádorových markerů vede k přesnější a včasnější detekci takového nebezpečného onemocnění, jako je rakovina.

  NOT-4 nádorový marker co to je: přepis, což znamená normu - doktor sám

  • Mnoho zhoubných nádorů lze detekovat pomocí krevních testů na nádorové markery - specifické látky vylučované maligními buňkami nebo normálními tkáněmi v reakci na jejich rakovinu..
  • Mezi onkologické nádory vaječníků a endometria u žen patří lidský epididymální protein - HE-4.
  • Pochopíme, co to je a jak správně interpretovat výsledky krevního testu na HE-4.
  • Jaká je analýza indikací HE-4 Jak provést analýzu Normální hodnoty nádorového markeru HE-4 Dekódování výsledku
  • HE-4 je proteinová sloučenina, která je považována za specifickou pro epiteliální tkáň reprodukčních orgánů, dýchacích cest a slinivky břišní, takže se obvykle může vyskytovat v krvi žen a mužů.
  • Jeho zvýšené množství se však nejčastěji vyskytuje v nádorech epitelu rakoviny vaječníků a endometria, protože v nich je pod vlivem určitých genů tento protein syntetizován ve velkém objemu.
  • Charakteristickým rysem proteinu HE-4 je, že se začíná „odvalovat“ již v rané fázi rakoviny.
  • Poznámka

  Četné studie ukázaly, že analýza HE-4 je pozitivní u přibližně 75% žen s nízkým příznakem preklinického stadia rakoviny vaječníků nebo endometria. Navíc test na HE-4 prakticky nedává falešně pozitivní výsledky u benigních novotvarů ženských reprodukčních orgánů, tj. Je vysoce specifický.

  Pro přesnější diagnostiku maligních nádorů vaječníků onkologové doporučují současně identifikovat dva nádorové markery: HE-4 a CA-125 - jedná se o tzv. ROMA test (link).

  Indikace

  Gynekologové a onkologové odkazují své pacienty na analýzu HE-4 v následujících případech:

  • Pokud žena chce být vyšetřena na rakovinu vaječníků v raných fázích vývoje.
  • Pokud jsou v pánvi pacienta nalezeny novotvary, rozlište maligní a benigní proces.
  • Pokud je žena léčena pro rakovinu vaječníků - sledovat účinnost léčby.
  • Pokud je pacientovi diagnostikován maligní nádor vaječníků - posoudit prognózu, včasnou detekci relapsu nádoru a metastázování.

  Jak provést analýzu

  Pro stanovení hladiny HE-4 v těle ženy je odebrána žilní krev. Musí být přijata na lačný žaludek (ráno před odjezdem do laboratoře můžete pít pouze vodu). V předvečer studie se doporučuje:

  • Zcela eliminujte kouření a alkohol..
  • Neužívejte léky (u žen, které podstupují jakoukoli léčbu, musí být tato položka dohodnuta se svým lékařem).
  • Omezte fyzickou aktivitu.

  Normální hodnoty nádorového markeru HE-4

  Koncept normy v případě analýzy HE-4 nemá jasný rámec. Laboratoř může uvádět pouze referenční hodnoty, tj. Průměrnou charakteristiku ukazatele zdravého člověka určité věkové skupiny. Hodnota referenčních hodnot do značné míry závisí na vybavení, na kterém se studie provádí, a na testovacích systémech.

  1. Důležité
  2. V různých laboratořích se normální hladiny určeného nádorového markeru mohou mírně lišit..
  3. Pokud vezmeme průměrné hodnoty, pak by měl být obsah nádorového markeru HE-4 v krvi žen následující:
  • až 40 let - ne více než 60 pmol / l;
  • v premenopauze - ne více než 70 pmol / l;
  • u žen po menopauze - ne více než 140 pmol / l.

  Správná interpretace výsledků jakéhokoli krevního testu je navíc nemožná bez znalosti dalších údajů o pacientovi (věk, hmotnost, rušivé patologické příznaky, přítomnost průvodních nemocí, provedená léčba, výsledky dalších testů atd.). V tomto ohledu může pouze kvalifikovaný lékař, který zná všechny anamnestické a klinické informace o subjektu, poskytnout kompetentní interpretaci získaného výsledku testu pro HE-4..

  Rozdělení výsledku

  Žena, která provedla krevní test na HE-4, může na výsledky studie získat dvě možnosti:

  • koncentrace nádorového markeru v krvi je v rámci referenčních hodnot laboratoře;
  • zvyšuje se obsah HE-4 v krvi.
  • První variantu lze považovat za nejvýhodnější, protože se hodí do normálního rozsahu..
  • Nízkou hladinu HE-4 však nelze považovat za absolutní důkaz nepřítomnosti maligního nádoru u ženy, zejména pokud existují klinické příznaky.
  • Tito pacienti musí provést další vyšetření, protože u některých typů novotvarů reprodukčních orgánů zůstává hodnota indikátoru HE-4 normální..
  • Druhá možnost (zvýšená hladina HE-4) naznačuje, že u vaječníků nebo endometria ženy se vyvíjí maligní proces.

  Pro potvrzení diagnózy musí tito pacienti podstoupit další studie - histologickou analýzu bioptického materiálu, MRI atd..

  Kromě toho, ačkoli je dotyčný nádorový marker považován za vysoce specifický pro rakovinu vaječníků, je možné jeho zvýšení také u maligních nádorů mléčných žláz, plic, močového měchýře a zažívacích orgánů.

  Vysoké hladiny HE-4 v krvi mohou být detekovány u žen bez rakoviny v důsledku progrese závažných onemocnění ledvin a jater. Tyto patologie zahrnují renální fibrózu, renální a jaterní selhání.

  Pokud již byla u ženy diagnostikována rakovina vaječníků a byla jí přidělena studie HE-4 jako součást sledování účinnosti léčby a sledování průběhu onemocnění, může lékař vyhodnotit zvýšení nádorového markeru v krvi pacienta následujícím způsobem:

  • nádor je agresivní, prognóza je špatná;
  • léčba je neúčinná;
  • rakovina se opakovala;
  • vznikly metastázy.

  U žen, které byly léčeny pro rakovinu vaječníků, mohou existovat jiná vysvětlení zvýšení hladin HE-4. Kromě toho jsou důležité i výsledky předchozích krevních testů na HE-4..

  Indikátor může být například vyšší než obvykle, ale výrazně nižší než před měsícem. A to je již pozitivní trend..

  1. V tomto ohledu musí být výsledek studie předložen vašemu lékaři a ponechat mu příležitost vyvodit závěry a upravit plán léčby..
  2. Zubkova Olga Sergeevna, lékařský pozorovatel, epidemiolog
  3. 4 967 2
  4. (59 hlasů, 4,08