Onkologické podmínky

Melanom

Petrovova nemoc
Termín používaný dříve starými onkology je velmi široký. To obvykle označovalo rakovinu žaludku (i když v zásadě by to mohlo znamenat jakýkoli maligní nádor). To nebylo široce používáno po dlouhou dobu. Obecně bylo příjmení "Petrov" často používáno v onkologii v různých slangových termínech, příjmení onkologa - akademika N.N. Petrova.

rakovina, c-r, Blastoma, Bl., NEO, neoplazma (novotvar), nemoc. Nádor
Všechny výše uvedené pojmy se vztahují k malignímu nádoru, obvykle rakovině. Používají se vše proto, aby nepisovali slovo „rakovina“ do prostého textu. Další zkratka se používá k označení sarkomu - SA (Sa).

Zkušební laparotomie, Laparotomia explorativa, Petrovova operace, Explorativní resekce (cokoli)
Všechny termíny označují situaci, kdy „otevření“ břicha odhalí nefunkčnost, zanedbání nádoru, stadium 4 rakoviny, ve kterém je zbytečné provádět jakýkoli zásah. Poté je žaludek sešit bez provedení jakékoli operace. Mezi lékaři se často používají slangové výrazy jako „test“, „test“.

Paliativní chirurgie, paliativní resekce (něčeho)
Paliativní chirurgie (nikoli radikální) je operace, při které dochází k zanedbávání, inoperabilitě nádoru, ale provádí se nějaký zásah - buď k odstranění některých komplikací (krvácení, stenóza atd.), Nebo v naději na dosažení dočasné remise, zejména s následnou chemoterapií nebo radiační léčbou (také paliativní, tj. nikoli radikální).

Symptomatická léčba v místě bydliště
Fráze, ve které je kódováno, že pacient má nefunkční pokročilý nádor, obvykle ve čtyřech stupních, a že takový pacient proto nepodléhá zvláštním typům radikální léčby specializovaným onkologem. Znamená to předepisování léků, které pouze zmírňují stav nevyléčitelného pacienta, a především narkotická analgetika podle potřeby. Mezi lékaři se často používají slangové výrazy „symptomatologie“, „symptomatický pacient“. Lze považovat za synonymum pro 4 klinickou skupinu registrace v dispenzarizaci.

Generalizace (šíření)
Termín zanedbaného nádoru, ve kterém existuje mnoho regionálních a / nebo vzdálených metastáz. Zpravidla mluvíme o 4 stadiích nádorového procesu a 4 klinických skupinách dispenzarizace.

Postup
Termín se odkazuje na pokračování nádorové agrese, pokračující růst rakoviny. Obvyklý vývoj neléčené rakoviny. Progresi však může nastat po speciální léčbě podle radikálního programu. V takové situaci - opak slova „remise“. Kromě toho mohou být podmínky progresi velmi proměnlivé - k pokračování růstu rakovinných buněk po léčbě může dojít po 1 - 2 měsících a po 10 - 20 - 30 letech. (Nejvzdálenější období nástupu progrese od okamžiku ukončení léčby, které jsem zjistil v literatuře, je 27 let).

Sekundární hepatitida (pulmonitida, lymfadenitida atd.), Druhá hepatitida (pulmonitida, lymfadenitida atd.)
Všechny výrazy označují přítomnost vzdálených metastáz (v játrech, plicích, mízních uzlinách atd.). Důkaz pokročilého nádoru, stadium 4.

Lymfadenitida z Virchow
Virkhovova metastáza (rakovina metastáza do supraclavikulární lymfatické uzliny vlevo - podle jména autora, který ji poprvé popsal) Označuje zanedbávání nádoru, 4 stadia rakoviny.

mts
Metastázy (zkratka pro latinu - metastázy). Může označovat regionální metastázy i vzdálené.

prima, secunda, tercia, qarta (prima, druhý, třetí, kvart)
Latinská slova jsou číslice. Označují stadium vývoje rakoviny, nádorový proces - první, druhý, třetí a čtvrtý. Mezi lékaři jsou nevyléčitelní pacienti často označováni jako slangový termín „kvart“.

T. N. M.
Zkratka latinských slov používaných v mezinárodní klasifikaci maligních nádorů po etapách. T-nádor - primární nádor, hodnoty mohou být od 1 do 4 v závislosti na velikosti; N - Nodulus - lymfatické uzliny, hodnoty mohou být od 1 do 2-3, v závislosti na míře poškození regionálních lymfatických uzlin; M - metastázy - metastázy, tj. Vzdálené metastázy, hodnoty mohou být 0 nebo 1 (+), tj. Vzdálené metastázy jsou nebo nejsou. Pro všechny kategorie (TNM) může být hodnota x (x) - dostupná data nestačí k vyhodnocení.

Rozdíl mezi stádiem a klinickou skupinou
Často pacienti, kteří jsou dokonce v panice s prodlouženou remisi, když slyší termín „3 klinická skupina“, považují to za 3. fázi vývoje nádorového procesu. To není pravda. „Klinické skupiny“ jsou dispenzarní pozorovací skupiny a v jejich číselném označení neexistuje korelace se stádiem vývoje nádoru.
Klinická skupina 1 - pacienti s prekancerózními onemocněními v pozadí, kteří jsou sledováni;
Klinická skupina 2 - pacienti s rakovinou jakéhokoli stádia, kteří jsou podrobeni zvláštním typům léčby (chirurgické, radiační, chemo-hormonální);
Klinická skupina 3 - radikálně vyléčení pacienti s rakovinou;
Klinická skupina 4 - nevyléčitelné pacienty, pacienti s pokročilými maligními nádory, kteří nepodléhají zvláštním typům léčby.
Jak vidíte, klinická skupina 3 znamená velmi dobrou možnost.

Adekvátní úleva od bolesti
Tato věta obvykle „skrývá“ doporučení předepisování omamných analgetik k úlevě od bolesti. Problém úlevy od bolesti u nevyléčitelných pacientů je však mnohem složitější a širší než jednoduché podávání léků..

Paliativní záření (chemoterapie)
Paliativní chemoterapie, paliativní ozařování - neradikální aplikace těchto metod. To je situace, kdy je specifická léčba prováděna na úmyslně nevyléčitelném pacientovi s úmyslně neradikálním cílem, a to buď zastavit jakékoli komplikace a zlepšit kvalitu jeho zbývajícího života, nebo v naději, že dojde pouze k dočasné stabilizaci nádorového procesu. Pojem paliativita odpovídá konceptu v chirurgické léčbě..

Kolik lidí žije s plicními metastázami? Kolik zbývá žít? Foci v plicích - co to je?

Orgán, který je nejčastěji ovlivňován sekundární onkologií, jsou plíce. Plicní metastázy zaujímají druhé místo mezi sekundárními onkologickými onemocněními po játrech. V 35% případů dává primární rakovina plicním strukturám metastázy.

Existují dva způsoby šíření metastáz do plic od primárního zaměření - hematogenní (skrz krev) a lymfogenní (skrz mízu). Takové umístění metastáz je přirozeně život ohrožující, protože jsou detekovány ve většině případů v onkologických stádiích.

Příčiny plicních metastáz

Fokusy zhoubného nádoru obsahují velké množství abnormálních buněk. V kombinaci s krví a lymfou se rakovinné buňky rozšířily do sousedních orgánů. Tam začnou aktivně sdílet a formovat sekundární zaměření rakoviny - metastázy.

Přední kliniky v Izraeli

Plicní metastázy se mohou šířit z téměř jakékoli rakoviny.

Nejčastěji se vyskytují u takových primárních onkologických onemocnění, jako jsou:

 • Melanom kůže;
 • Nádor prsu;
 • Rakovina střev;
 • Rakovina žaludku;
 • Rakovina jater;
 • Rakovina ledvin
 • Nádor močového měchýře.

Zkrácený název metastáz je MTC (MTS - od lat. „Metastasis“).

Video - Nádorové metastázy

Co mohou být metastázy v plicích?

Sekundární ložiska se mohou vyskytovat jak v levé, tak v pravé plíci. Plicní metastázy jsou rozděleny podle příznaků do skupin, jako jsou:

 1. Jednostranné a dvoustranné;
 2. Velké a malé;
 3. Samostatný (single) a multiple;
 4. Fokální a infiltrativní;
 5. Nodální metastázy
 6. Ve formě textilních pásů.

Pokud se objeví podezření ze sekundární onkologie na SUSP, mělo by být provedeno vyšetření..

Příznaky a příznaky plicních metastáz

V raných stádiích se plicní metastázy neprojevují, nemoc je asymptomatická. Při rozpadu rakovinné buňky uvolňují toxické látky, které otráví tělo. Pacient hledá lékařskou pomoc častěji v posledním terminálním stadiu rakoviny.

Přítomnost sekundárních ložisek onkologie v plicích je doprovázena následujícími příznaky:

 • Častá dušnost, která se objevuje nejen při cvičení, ale také v klidu;
 • Pravidelný suchý kašel, proměňující se v mokrý, který může být zaměněn s jiným onemocněním;
 • Sputum smíchané s krví;
 • Bolest na hrudi, která neodezní ani u léků proti bolesti. Bolest mohou snížit pouze omamné látky;
 • Otok obličeje a horních končetin s lokalizací sekundárního ostření v pravých plicích, bolesti hlavy.

Jak vypadají plicní metastázy??

Plicní metastázy lze stanovit rentgenem. Sekundární ložiska onkologie v rentgenovém záření jsou prezentovány v nodulární, smíšené a difúzní formě.

Nodální metastázy se objevují v jedné nebo více formách. Jednotlivé nebo osamělé útvary vypadají jako zaoblené uzly připomínající primární zaměření onkologie. Nejčastěji se tvoří v bazální tkáni.

Pokud je sekundární geneze pseudopneumatická, zobrazí se na rentgenovém snímku ve formě tenkých lineárních formací.

Když jsou metastázy v pohrudnici na rentgenových paprskech viditelné, velké hlízové ​​útvary jsou výsledkem progrese, u kterého se zhoršuje stav pacienta s rakovinou a dochází k selhání plic..

Kolik lidí žije s plicními metastázami?

Délka života s plicními metastázami závisí na tom, jak rychle je detekována sekundární rakovina..

Pokud identifikujete alespoň jeden z výše uvedených příznaků, měli byste okamžitě vyhledat lékaře a podstoupit vyšetření. V lékařské praxi se objevily případy detekce plicních metastáz dlouho před identifikací primárního zaměření nádoru.

Postup sekundárního nádoru způsobuje intoxikaci těla jako celku. Pro identifikaci přítomnosti metastáz byste měli vědět, jak se projevují příznaky nemoci. První příznaky progrese sekundární rakoviny v plicích jsou:

 • Snížená chuť k jídlu a v důsledku toho i tělesná hmotnost;
 • Obecná nevolnost, únava a snížená výkonnost;
 • Zvýšení tělesné teploty, stává se chronickým;
 • Suchý kašel s metastázami se stává trvalým.

Výše uvedené příznaky mohou naznačovat primární rakovinu plic. Toto poměrně nebezpečné onemocnění je častěji pozorováno u kuřáků. Metastázy u malobuněčného plicního karcinomu se rychle šíří, rychle rostou a pokud nebudou včas detekovány, bude pro pacienta smutná prognóza. Primární rakovina plic je léčena chemoterapií. Pokud je zákrok proveden včas, existuje možnost zcela vyléčit onkologii. Ale tato forma nemoci je obvykle detekována v posledních stádiích, kdy ji již nelze léčit. Užívání silné analgetiky může trvat čtyři měsíce až rok.

Chcete získat cenovou nabídku na léčbu?

* Pouze za předpokladu, že budou získány údaje o nemoci pacienta, bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesný odhad léčby.

Existují takové formy primárního karcinomu plic, které nepostupují tak rychle jako rakovina malých buněk. Jedná se o skvamózní, velkobuněčné karcinomy a adenokarcinomy. Tyto formy rakoviny jsou léčeny rychle. Při včasné operaci bude prognóza pro zotavení dobrá. Pokud metastázy odešly do jiných orgánů, pacient očekává fatální výsledek.

Diagnostika plicních metastáz

K detekci přítomnosti sekundární geneze v plicích se používají následující diagnostické metody:

 1. Radiografie - zkoumá strukturu plicní tkáně, odhaluje výpadky, lokalizaci metastáz a jejich velikost. Za tímto účelem jsou pořízeny dva obrázky - přední a boční. Na obrázcích je více metastáz reprezentováno jako zaoblené uzly;
 2. Počítačová tomografie - doplňuje radiografii. Na CT jsou viditelné oblasti, kde jsou lokalizovány metastatické nádory, jaká je jejich velikost a tvar. Pomocí CT jsou detekovány druhé změny plic;
 3. Zobrazování magnetickou rezonancí - je předepsáno lidem, kteří byli dříve vystaveni záření, stejně jako dětem. Taková studie umožňuje identifikovat sekundární novotvary, jejichž velikost sotva dosahuje 0,3 mm.

Jak vypadají plicní metastázy? - Video

Metody léčby sekundárních ložisek onkologie v plicích

V moderní medicíně se k léčbě plicních metastáz používají následující metody:

 • Chirurgický zákrok - provádí se odstranění postižené oblasti. Tento způsob léčby je účinný pouze tehdy, existuje-li jediná fokální léze, takže se používá jen zřídka;
 • Chemoterapie - doplňuje další léčby. Délka chemoterapie závisí na hlavní metodě léčby a na pohodě pacienta. V lékařské praxi se chemoterapie používá ve spojení s radiační terapií. Ke zvýšení hladiny leukocytů v krvi po zákroku je předepsán dexamethason;
 • Radiační terapie - umožňuje zpomalit aktivní růst rakovinných buněk a snížit bolest. Ozáření se provádí ve stacionárních podmínkách pomocí vzdálených prostředků;
 • Hormonální terapie - používá se v přítomnosti hormonálně citlivé primární léze v prostatě nebo mléčné žláze. Doplňuje hlavní terapii;
 • Radiosurgery - postup umožňuje odstranit obtížně dostupné nádory pomocí kybernetického nože (paprsek paprsků).

Postižení při rakovině plic vzniká v případě odstranění jedné akcie.

Jsou metastázy léčeny lidovými léky?

Léčba sekundární onkologie v plicích může být prováděna pomocí alternativních metod. Nejobvyklejším lidovým léčivem je jarní. Je třeba nalít polévkovou lžíci sušené trávy vroucí vodou a trvat na termosku asi hodinu a půl. Poté infuzi napněte a vezměte ji dvakrát denně, dvě polévkové lžíce před jídlem.

Závěrem lze říci, že existují různé formy rakoviny plic. Toto je primární rakovina a metastázy, které prošly z jiných ložisek. Nemoc může být asymptomatická, což znamená, že pacient může vyhledat pomoc, pokud léčba nedává požadovaný výsledek.

Prognóza přežití závisí na stadiu onemocnění, typu, tvaru a umístění nádorů..

MTS do mozku. Kdo to měl? Žádám o radu.

Všechno se chystalo napsat pozitivní příspěvek o dovolené, a pak další „cihla na hlavě“ (přesněji na hlavě)...

Dovolte mi, abych si to připomněl. Inna. RYA 3 lžíce. od května 2018. Bez remise, v chemii.

Po další chemii v srpnu, doslova den po infuzi gemzaru, byla koordinace mírně narušena, což jsem považoval za jakýsi podivný vedlejší účinek. Doktorka byla překvapená, řekla, že se napije cinnarizinu, chodí k neurologovi, chtěla nahrát na MRI, ale něco nenahrála, a já, nedbalý hlupák, jsem netrval. Myslel jsem, že to projde, ne. Obecně mě unavuje stav „věčně opilý“, včera jsem šel do MRI. Doktor se podíval, řekl, že něco ve vašem mozečku bylo špatné, proč kontrastovali a dostali volumetrický útvar (2,1 x 2,1 x 2,6 cm), nerovnoměrně se hromadí kontrast, s nerovnými obrysy, pravděpodobně mts. Nějak jsem neočekával taková překvapení, vzhledem k tomu, že metastázy do mozku pro rakovinu vaječníků jsou necharakteristické (ale stává se to, eh...).

Včera jsem úplně upadl do smutku, chtěl jsem se schovat v rohu, zavřít se před celým světem a tam umřít tiše, ale teď se začínám vynořit ze sebe.

Chápu, co potřebujeme k návštěvě lékaře, ale všechno v naší OD je tak smutné, že to musíme vyřešit sami. Více informací lze získat zde než od našich lékařů. Pravděpodobně zde již byla relevantní témata, ale prozatím nebyl čas sledovat (celý den v práci, večer domácí a domácí práce).

Je zřejmé, že potřebujeme druhý názor, abychom přezkoumali disk v onkologické lékárně. Zítra se tam pokusím dostat.

A vyzývám vás. Nápověda rady. Kdo měl MTS v mozku? Paprsek, gama nůž, počítačový nůž? Jak kritické? Musíš spěchat, abys to včera smazal? A je opravdu možné se toho bláta zbavit? Na internetu jsem četl, že pokud nebude léčen, pak je délka života 1-2 měsíce. A to jsou jen dva měsíce od nástupu příznaků, které jsem prošel, a to vše se zjevně objevilo před srpnem. A moje léčba (chemie) již nepřináší výsledky, postupuje rychlým tempem, tj. ukáže se, že MTS v hlavě není ošetřeno, respektive už bych měl být mrtvý muž. A já jsem nějak živý, energický a veselý (dobře, až na to, že kvůli platu v břiše to bolí tady, pak to bolí a lehce „bouří“ z platu v hlavě).

A pokud gama nebo cyberknife, tak kde je lepší dělat?

Metastázy rakoviny v játrech

Co jsou metastázy rakoviny jater??

Sekundární ložiska se nazývají metastázy, které se objevují, když rakovinné buňky z primárních „matek“ nádorů odcházejí a migrují s krevním nebo lymfatickým tokem do různých částí těla. Metastázy se mohou vyskytovat v různých orgánech. Často se vyskytují v játrech..

Pokud se nádor zpočátku vyvíjí z jaterní tkáně, dochází k primární rakovině jater. Metastatická rakovina se nazývá sekundární - vždy pochází z jiných orgánů. Většina rakovin jater je sekundární rakovina..

Dostal jsem metastázy do jater s primárním zaměřením na střeva. Opravdu jsem doufal, že se nám podaří léčit střeva, ale neměl jsem čas - dlouho jsem táhl s papíry na jiné klinice. Když se tedy objevili - přirozeně mi klesly ruce a už jsem si představoval zbývající týdny. Naštěstí věřím v moderní anestézii, ale nemohl jsem uvěřit, že bych mohl přežít s lézemi v játrech. Takže by to bylo, kdybych se nedostal k Dr. Pylevovi. Našel cestu ven. A zachránilo mě to.

Nepamatuji si přesný název operace - je velmi dlouhý, s některými indexy, ale ve skutečnosti, jak mi vysvětlil Andrei Lvovich na prstech - naštěstí se na jednom laloku jater vytvořily tři fokusy. K mému neštěstí - v tom, co je důležitější, a proto důležitější. Prostě to nemůžete vzít a odříznout. Zbývající kus nevydrží zatížení..
Řešení sestávalo ze dvou operací. Nejprve nějakým způsobem přesměroval průtok krve v játrech, takže menší část jater dostala více krve než ta větší. Díky tomu začal růst malý podíl! A tak začala přebírat stále více práce. Za necelý měsíc už to byla velikost, která postačuje pro téměř normální fungování jater jako orgánu..
Druhá operace odstranila infikovanou složku. A malý nyní pracuje sám, ale přizpůsobuje se zatížení.
Nemyslel jsem si, samozřejmě, že v mém životě bych se o tom všem musel dozvědět, a ještě víc si to pro sebe prožít. Ale, jak řekl lékař, donedávna takové operace nebyly prováděny. Od počáteční diagnózy již uplynulo šest měsíců. Myslím, že bych je neměl, kdyby nebylo štěstí, kdybych se k těmto lékařům dostal.
Budou existovat nějaká slova vyjadřující vděčnost ode mě a od dětí? Nemyslím si to. Ale stejně, díky nim.

Kde rakovinné buňky metastázují do jater?

Metastatická rakovina jater často pochází z plic, žaludku, tlustého střeva a konečníku, mléčných žláz, jícnu, slinivky břišní.

U rakoviny plic, žaludku a tlustého střeva a konečníku jsou jaterní metastázy detekovány v 50% případů, u rakoviny prsu, melanomu - ve 30% případů.

Zřídka zhoubné nádory dělohy a vaječníků, hltanu, ústní dutiny, močového měchýře a ledvin metastázují do jater. Metastázy rakoviny mozku se téměř nikdy nevyskytují.

Proč mnoho nádorů metastázuje do jater?

Játra jsou jedním z největších orgánů. Plní důležité funkce: čistí krev toxinů, produkuje žluč, produkuje různé proteiny, enzymy, uchovává zásoby glykogenu, což je zdroj energie.

Játra prochází obrovské množství krve - asi 1,5 litru za minutu. Asi 30–35% krve protéká tepnami, zbývajících 70–75% skrze portální žílu ze střeva. Uvnitř jater jsou speciální sinusové kapiláry (sinusoidy), ve kterých se průtok krve zpomaluje, arteriální krev se mísí s žilní a společně se vrací do srdce přes dolní dutou venu.

Tento speciální systém zásobování jaterní krví podporuje šíření rakovinných buněk..

Než začnete v játrech svou vlastní „kolonii“ - metastatický nádor, musí rakovinná buňka ještě hodně daleko. Měla by se odtrhnout od matčiny tumoru, proniknout krví nebo lymfatickou cévou, cestovat tělem a usadit se v jaterní tkáni. Může zemřít (a mnoho rakovinných buněk umírá) v jakékoli fázi.

Až do určitého bodu inhibují růst metastáz mateřský nádor a imunita. Migrované rakovinné buňky jsou buď neaktivní, nebo se množí velmi pomalu. Pak začíná jejich rychlý růst. Vědci úplně nevědí, proč se to děje. Jak se rakovinné buňky v metastázích zvětšují, začnou vytvářet růstové faktory, které stimulují růst nových cév, které živí nádor..

Jak se jaterní metastázy projevují v játrech? S jakými příznaky musíte navštívit lékaře?

V raných stádiích, jako u mnoha maligních nádorů, se metastázy rakoviny v játrech neprojevují. Postupem času se ohniska zvyšují a začnou interferovat s průtokem krve a odtokem žluči. Játra jsou zlomená, objevují se různé příznaky:

 • Slabost, únava, snížený výkon.
 • Hubnutí až do extrémního stupně vyčerpání - kachexie.
 • Porucha chuti k jídlu až po anorexii.
 • Nevolnost, zvracení.
 • Slaná kůže nebo žloutenka.
 • Tupá bolest pod pravým žebrem. Pocit těžkosti, plnosti, tlaku.
 • Zvětšení břicha v důsledku dropsy (ascites).
 • Dilatační žíly pod kůží břicha (často je obraz velmi charakteristický: žíly se rozbíhají ve všech směrech od pupku a připomínají „hlavu medúzy“).
 • Pavoučí žíly na kůži.
 • Bušení srdce.
 • Zvýšení teploty.
 • Svědicí pokožka.
 • Poruchy střev, nadýmání.
 • Krvácení jícnu.
 • Gynekomastie (zvětšení a prohloubení mléčných žláz u mužů).

Tyto poruchy se vyskytují nejen u rakoviny jater. Není samozřejmě důvod k panice, pokud se z tohoto seznamu zajímáte pouze o slabost, horečku a nadýmání.

Nejpůsobivější příznaky, které by měly být důvodem pro okamžitou návštěvu u lékaře: přetrvávající zvracení: více než 1 den, více než 2krát denně, zvracení krví, rychlé nevysvětlitelné hubnutí, černé stoličky, silné zvýšení břicha, žloutenka.

Metastázy v jakémkoli orgánu, včetně jater, mohou způsobit neustálé bolestivé bolesti.

Jak je diagnostikována metastáza rakoviny jater?

Průzkum může zahrnovat různé studie a analýzy:

 • Ultrazvuk jater je jednoduchá a cenově dostupná diagnostická metoda, která se často používá pro screening. Ne vždy však pomůže najít metastázy a získat o nich potřebné informace..
 • Zobrazovací metody: multispirální CT, MRI, PET, angiografie (studie, během které se do cév vstřikuje kontrastní látka). Pomáhají nejen detekovat metastázy v játrech, ale také posoudit jejich velikost, množství, umístění, povahu růstu, odhalit hnisání a rozpad, šířit se do sousedních tkání a orgánů..
 • Aby mohl lékař předepsat účinnou léčbu, musí často vědět, jakou strukturu má nádorová tkáň na mikroskopické úrovni, do jaké míry se rakovinné buňky liší od buněk normálních. Za tímto účelem se provádí biopsie: fragment nádorové tkáně se získává pomocí jehly (aspirační biopsie s jemnou jehlou) nebo pomocí speciálního nástroje - trepan (biopsie jádra, trepanobiopsie). Procedura se provádí pod dohledem ultrazvuku.
 • Krevní testy, zejména na úrovni jaterních enzymů, pomáhají pochopit, jak špatně játra fungují.

"Během biopsie je do nádoru vložena jehla." Mohou se z toho rakovinné buňky oddělit a metastazovat? “
Je to mýtus. Biopsie nezvyšuje riziko metastáz.

Během vyšetření se často detekují nejprve metastázy v játrech a poté začnou hledat primární nádor. Úkol je usnadněn biopsií: lékař, který ví, jak vypadají rakovinné buňky pod mikroskopem, dokáže pochopit, z jakého orgánu pocházejí..

Jak se léčí jaterní metastázy??

Taktika léčby bude záviset na několika faktorech:

 • Počet metastáz: ať už jsou jednotlivé nebo více.
 • Typ rakoviny.
 • Závažnost poruch jater a dalších orgánů.

Hlavní metody léčby jsou stejné jako u jiných onkologických onemocnění. Jednotlivé metastázy (nebo několik malých) lze chirurgicky odstranit. Proveďte lobar, segmentovou, atypickou resekci (odstranění části orgánu).

Předepsat kurzy chemoterapie, radioterapie.

Lékaři na Evropské onkologické klinice používají moderní metodu léčby metastatického karcinomu jater, která se často praktikuje na zahraničních klinikách - perkutánní transhepatální radiofrekvenční ablace (RFA).

Výsledky léčby

3A - metastázy rakoviny jater
3B - redukce nádoru po chemoembolizaci

3C - redukce metastáz po radiofrekvenční ablaci (RFA)

3D - výsledek léčby po 6 měsících

Během procedury je do metastáz zavedena speciální elektrodová jehla a skrz ni jsou přenášeny rádiové vlny, které ničí rakovinné buňky. Výsledkem je, že ke kontrolované aseptické nekróze nádoru dochází bez poškození okolních zdravých tkání. To může výrazně zvýšit přežití a snížit riziko relapsu..

RFA je jedinečný v tom, že může být znovu použit, pokud jsou v játrech detekovány nové metastázy. Tato technika se úspěšně používá při primární rakovině jater, kdy je současně cirhóza a vysoké riziko selhání jater.

Například jsme byli schopni dosáhnout stabilní remise a možná i úplného uzdravení u jednoho pacienta, u kterého byla diagnostikována rakovina prsu pomocí jednotlivých jaterních metastáz. Lékaři na Evropské onkologické klinice provedli radikální mastektomii a lobarovou resekci jater, která byla doplněna chemoterapií.

Dobrý výsledek byl rovněž dosažen u pacienta s rakovinou tlustého střeva a pěti malých metastáz v různých lalocích jater. Provedli jsme resekci (odstraněná část střeva), podstoupili chemoterapii a radiofrekvenční ablaci jater.

Léčba metastáz karcinomu jater má určité potíže. Například metastazující rakovina často nereaguje na léky, které pomáhají proti primárnímu nádoru. Musíme vybrat optimální terapii, kombinovat různé typy léčby. Metastázy v játrech a systémová chemie reagují špatně. Nejlepší účinek se dosáhne zavedením léčiv do jaterní tepny..

Chemoterapeutická léčiva pomáhají zpomalit růst metastáz, snižují jejich počet, prodlužují život pacienta a zmírňují bolestivé příznaky. V raných stádiích chemoterapie snižuje riziko metastáz. V případech, kdy je to nutné, lékaři Evropské onkologické kliniky používají implantovatelné žilní a arteriální portální systémy, regionální infuzi chemoterapie intraarteriálně.

Radiační terapie pro metastázy rakoviny jater pomáhá zbavit se bolesti, ale nezvyšuje délku života.

Cílená terapie zahrnuje použití léků, které mají specifický „cíl“ - specifickou molekulu nezbytnou pro růst a přežití rakovinných buněk. U metastatického karcinomu jater je jediným cíleným lékem s prokázanou účinností sorafenib. Je registrován ve více než 60 zemích pro léčbu primární a metastazující rakoviny jater..

Embolizace je slibná metoda pro léčbu jaterních metastáz a dalších maligních nádorů, která se používá na oddělení intervenční onkologie a endovaskulární chirurgie na Evropské onkologické klinice. Podstata metody spočívá v tom, že se do cévy, která živí nádor, vstřikuje zvláštní lék, který narušuje průtok krve..

Chemoembolizace je nejúčinnější, když jsou mikrokuličky injikovány do cévy vylučující chemoterapii. Chemoembolizace je v současné době „zlatým standardem“ léčby v případech, kdy chirurgické odstranění nádoru nebo transplantace selže.

Během chemoembolizace je dosaženo dvojitého účinku. Mikrosféry blokují průtok krve, zbavují nádor potřebných látek a uvolněná chemoterapie napadá nádorové buňky.

Všechna existující chemoembolizační léčiva jsou k dispozici na Evropské onkologické klinice.

O možnostech moderního high-tech medicíny v léčbě nádorů jater v programu Zdravá kuchyně na televizním kanálu Rain.

Zotavení jater po odstranění metastáz

Pokud po chirurgickém ošetření metastáz v játrech ve stadiu 4 rakoviny již nejsou rakovinné buňky v orgánu detekovány, lékař doporučí fotografovat (ultrazvuk, CT nebo MRI) a provést testy (na hladinu alfa-fetoproteinu, látek charakterizujících funkci jater) krát 3–6 měsíců během prvních dvou let, poté jednou každých 6–12 měsíců. Pomáhá detekovat relaps nebo možné vedlejší účinky léčby v čase..

Zdravá strava, fyzická aktivita v souladu s doporučeními lékaře pomáhá urychlit obnovu jater a celého těla..

Jaké komplikace mohou nastat? Pokud jsou nutná nouzová opatření?

Nádor v játrech může komprimovat portální žílu, dolní dutou žílu a žlučovody. V druhém případě je odtok žluči narušen. Toxický produkt rozkladu hemoglobinu - bilirubin - začíná pronikat do krevního oběhu. Kůže, skléra a sliznice zbarvují žlutě - dochází k mechanické žloutence. Tento stav je nebezpečný, protože bilirubin je toxický pro mozek a další orgány, silné zvýšení jeho hladiny může vést k smrti. Kromě toho v důsledku obstrukční žloutenky není možné provádět chirurgický zákrok a podstoupit chemoterapii.

Odtok žluči je chirurgicky obnoven pod dohledem ultrazvuku (punkční cholangiografie) nebo rentgenové televize. Existují dva typy drenáží:

 1. Vnější - je vyvedena žluč.
 2. Vnější-vnitřní: část žluče je vylučována, část - ve střevním lumen.

Pokud nádor stlačí několik žlučovodů v různých částech jater, je instalováno několik odtoků. Lékaři na Evropské onkologické klinice používají moderní metodu současného stentingu. Současně je externí drenáž ponechána pouze 1-2 dny, nebo se bez ní můžete obejít.

Jaké jsou předpovědi pro metastázy rakoviny jater?

Pacienti, kteří jsou s touto diagnózou přijati na evropskou onkologickou kliniku, se primárně zabývají otázkou: „Lze jaterní metastázy léčit rakovinou 4. fáze? Účinnost léčby bude záviset na typu rakoviny, jejích molekulárně genetických charakteristikách, umístění a stupni malignity nádoru. Většina pacientů poté, co poprvé detekovali jaterní metastázy, žije 6–18 měsíců. U rakoviny tlustého střeva a konečníku je po velké cytoreduktivní chirurgii prognóza příznivější.

Jsou-li metastázy přítomny nejen v játrech, ale také v jiných částech těla, například metastázy v játrech a kostech, prognóza se zhoršuje. Ale i s tím je chirurgická léčba možná..

Lékaři na Evropské klinice mají rozsáhlé zkušenosti s kombinovanou léčbou metastáz v játrech. Díky tomu můžeme výrazně prodloužit život pacientů. Nejlepší výsledky lze dosáhnout, když rakovina tlustého střeva metastázuje do jater. Vyvinuli jsme jasná kritéria, podle kterých se někdy můžeme vyhnout chirurgické léčbě, pokud se léze vyskytují v obou lalocích jater. V takových případech začíná léčba chemoterapií..

Pokud se metastázy v játrech vyskytly s nádory plic, slinivky břišní, žaludkem atd., Je odstranění jater jako samostatné léčebné metody neúčinné, ale může dobře fungovat v kombinaci s chemoterapií.

Pokud se současně vyskytnou metastázy v játrech a lymfatických uzlinách, významně to zhoršuje prognózu. Pětileté přežití se sníží asi o polovinu. V tomto případě je však léčba stále možná.

Kde se léčí jaterní metastázy v Rusku?

Mnoho ruských pacientů, kteří čelí této hrozné diagnóze - „rakovina s metastázami“ - věří, že je to rozsudek a že se nedá nic udělat, nebo lze získat účinnou pomoc, ale pouze v zahraničí. Ve skutečnosti jsou v Rusku, v Moskvě dostupné všechny moderní technologie a drogy. Moderní kvalifikovaná pomoc je k dispozici na Evropské onkologické klinice.

Věříme, že můžete vždy pomoci, a proto se v jakékoli fázi věnujeme léčbě pacientů s rakovinou. Naši lékaři mají bohaté zkušenosti, provádějí komplexní invazivní postupy a chirurgické zákroky, chemoterapii podle mezinárodních protokolů. Víme, jak pomoci..

Bibliografie:

[1] Prognostická hodnota krevního oběhu nádorových buněk po operaci jater pro léze rakoviny - Patiutko IuI, Tupitsyn NN, Sagaĭdak IV, Podluzhnyĭ DV, Pylev AL, Zabezhinskiĭ DA. - Khirurgiia (Mosk). 2011; (6): 22–6.

[2] Chirurgická a kombinovaná léčba mnohočetného a bilobarského metastatického postižení jater. - Patiutko IuI, Sagaĭdak IV, Pylev AL, Podluzhnyĭ DV. - Khirurgiia (Mosk). 2005; (6): 15–9.

[3] Moderní přístupy k léčbě metastáz kolorektálního karcinomu v játrech - A. L. Pylev, I. V. Sagaidak, A. G. Kotelnikov, D. V. Podluzhny, A. N. Polyakov, Patyutko Yu.I. - Bulletin chirurgické gastroenterologie - číslo: 4 Rok: 2008 Strany: 14–28.

[4] Desetileté přežití pacientů s maligními nádory jater po chirurgické léčbě - Yu. I. Patyutko, A. L. Pylev, I. V. Sagaidak, A. G. Kotelnikov, D. V. Podluzhny, M. G. Agafonova. - Annals of Chirurgical Hepatology 2010.

[5] Chirurgická a kombinovaná léčba pacientů s invazí metastázujících jater a lymfatických uzlin kolorektálním karcinomem - Patiutko IuI, Pylev AL, Sagaĭdak IV, Poliakov AN, Chuchuev ES, Abgarian MG, Shishkina NA. - Khirurgiia (Mosk). 2010; (7): 49–54.

Zdraví a játra

Ablace jater: jak efektivní je tento postup

Inovativní metody v medicíně pro boj s onkologickými procesy v těle se neustále zlepšují. V současné době jejich úkolem není jen odstranění patologických procesů, ale také významné snížení negativního dopadu na léčbu tkání a buněk zdravých orgánů s využitím nejpřesnějšího účinku na rakovinné nádory. Ablace jater je cílená dodávka léků přímo do oblastí, které jsou ovlivněny patologickým procesem, aby se dále embolizovaly cévy.

Co je radiofrekvenční ablace metastáz

Po mnoho let neúspěšně bojoval proti bolestem v játrech?

Vedoucí Ústavu nemocí jater: „Budete ohromeni, jak snadné je vyléčit játra tím, že ji vezmete každý den...

Radiofrekvenční ablace je takový účinek na rakovinový nádor a na tkáň jaterních metastáz, jejichž výsledkem je destrukce a úplné odstranění patologických struktur.

Tato metoda, která používá onkologii, zahrnuje destrukci maligních buněk působením vysokofrekvenčních rádiových vln. Výsledkem je, že se nádorové buňky zahřívají na nejvyšší možnou teplotu, což vede k jejich úplnému zničení. K dnešnímu dni je tato technika pro léčbu novotvarů v játrech účinná, často se používá při léčbě onkologického procesu v orgánu. S pomocí radiofrekvenční ablace dochází k částečnému i úplnému odstranění vzdělání.

Účinnost a komplikace

Klíčovou známkou úspěšnosti léčby je destrukce tkání a nekróza. Toto kritérium je do značné míry dáno zvláštností novotvaru, jeho průměrem. Nejlepší výsledky po léčbě jsou pozorovány, pokud velikost novotvaru nepřesahuje dva centimetry. Pokud nádor roste, roste, významně to zvyšuje riziko relapsu onemocnění v budoucnosti.

Mezi hlavní komplikace ablačního postupu patří:

 1. Abscesní vývoj.
 2. Krvácející.
 3. Vývoj nebo exacerbace cholecystitidy.
 4. Tvorba žlučové píštěle.
 5. Vývoj reaktivní pohrudnice.
 6. Popáleniny na povrchu epidermis.
 7. Vývoj selhání jater.
 8. Existuje riziko poškození orgánů umístěných v bezprostřední blízkosti..

Indikace a kontraindikace

Mezi hlavní indikace tohoto postupu patří primární onkologické procesy a metastázy. Hlavním požadavkem pro provedení postupu radiofrekvenční ablace je velikost nádoru ne více než 5 centimetrů. A počet subjektů by neměl překročit čtyři.

Takový postup je indikován v případech, kdy není možné, aby se pacient podrobil chirurgickému odstranění za použití celkové anestezie (manipulace se provádí v lokální anestezii a nikoli v celkové anestézii, jako při chirurgickém odstranění břicha). Tato technika je také vhodná pro pacienty, u nichž je nádor lokalizován v bezprostřední blízkosti velkých krevních cév a orgánů a vitální žlázy.

Existují také kontraindikace takové techniky:

 1. Pokud se nádorová tkáň začne rozkládat, s velkými ohnisky nekrózy.
 2. Pokud je přímá blízkost k žlučníku a žlučovodům.
 3. S přílišnou blízkostí bránice.
 4. Pokud se v bezprostřední blízkosti nacházejí velké cévy, například portální žíla nebo jaterní tepny.
 5. V přítomnosti velkého počtu metastáz, které rychle rostou.

Postup

Postup ablace zahrnuje několik fází:

 1. Fáze plánování. V tomto okamžiku lékař plánuje, jak nejlépe podat elektrodu. Je velmi důležité vstoupit do samého středu nádoru.
 2. Fáze zaměřování. Provádí se pomocí ultrazvuku a počítačové tomografie..
 3. Monitorovací fáze.
 4. Kontrola léčby.

Embolizace

Tento postup je charakterizován kombinací radiační terapie a vaskulární embolizace. Pod vlivem ionizujícího záření dochází k negativním účinkům na nádorové buňky. A s kombinací záření a s překrytím lumenu cév formace je protinádorový účinek takové techniky výrazně zvýšen.

Tato metoda zahrnuje zavádění radioaktivních látek do velkých cév, pomocí kterých se zhoubný novotvar aktivně živí. v tomto případě je tepna ucpaná a patologická formace je zbavena výživy a přístupu kyslíku. Tato metoda je indikována pro terapeutické účinky v primárních onkologických lézích a metastázách prvního stupně. Výsledkem je, že růst růstů je inhibován, závažnost útoků bolestivých pocitů je snížena.

Procedura se provádí za použití lokální anestézie. Po zákroku si chirurg v břišní dutině vytvoří speciální mřížku. Mezi výhody této techniky patří:

 1. Zlepšení kvality života pacienta, prodloužení jeho života.
 2. Nízká expozice těla.
 3. Nedostatek zásahů do dutin a šití.
 4. Patologické buňky jsou bodově ozářeny vysokofrekvenčními iontovými látkami.

Existují také situace, kdy je tento postup kontraindikován:

 • přítomnost akutní formy selhání jater nebo ledvin;
 • patologie žlučového systému;
 • poruchy srážení krve.

Přes přítomnost kontraindikací tuto techniku ​​používají chirurgové a onkologové k léčbě nádorových procesů v těle poměrně často.

S pomocí inovativních technik je možné zabránit dalšímu růstu a vývoji patologických novotvarů. Díky tomu je možné prodloužit život pacienta a zlepšit jeho kvalitu.

Video

Ablace mts jater Burdenko 12/11/2013.

Cirhóza jater a její komplikace. Kolik lidí žije s ascites?

Existuje celá řada faktorů, které negativně ovlivňují naši játra. Alkohol, hepatitida, některé léky a toxické látky mohou způsobit destrukci tohoto důležitého orgánu lidského těla. Bohužel jaterní buňky nelze obnovit, a proto jsou nahrazeny pouze pojivovou tkání..

 • Druhy ascitu
 • Terapeutická opatření
 • Léčba
 • Kolik pacientů trpí ascites
 • Celkový

Od tohoto, cirhóza začne jeho vývoj, který významně zkracuje délku života člověka, nemluvě o zhoršení kvality života. Se zvyšujícím se tlakem a stagnací cirhózy se může vyvinout jedna z nejnebezpečnějších komplikací - ascites.

S projevy příznaků ascitu - těžkého nadýmání, krvácení z nosu nebo žil jícnu - můžeme konstatovat fakt zanedbávání cirhózy. Ascites se projevuje v důsledku zvýšeného tlaku a hromadění tekutin v břišní dutině. Pokud v normálním stavu břišní dutina obsahuje malé množství tekutiny (přibližně 200 ml), pak se může ascity nahromadit až v několika litrech.

Druhy ascitu

Ascites může být několika typů. Typy rozlišují při určování množství tekutiny v břišní dutině. Lze tedy rozlišovat následující tři typy:

 • Kapaliny obsahují až tři litry a prognóza regenerace je nejoptimističtější;
 • U více než tří litrů tekutiny jsou pozorovány známky hepatální encefalopatie;
 • Kapaliny se hromadí více než dvacet litrů, jsou zde problémy s pohybem a dýchací potíže.

Různé typy ascitu v cirhóze jsou léčeny odlišně. Jsou-li první dva typy léčitelné a zcela náchylné k lékařským účinkům, může třetí typ způsobovat potíže s jeho léčbou. Měli byste sledovat své zdraví, abyste se vyhnuli hromadění tak obrovského množství tekutiny v břišní dutině. Ale bez ohledu na to, kolik tekutiny se nahromadilo, měli byste se okamžitě uchýlit k léčbě, abyste nezpůsobili komplikace a fatální následky.

Terapeutická opatření

Pro zlepšení stavu pacienta trpícího příznaky ascitu s cirhózou jater se provádí řada terapeutických opatření. V tomto případě je předepsána strava, která předepisuje použití určitých potravin a téměř úplné odmítnutí soli.

Při předepisování stravy je tedy zakázáno používat všechna slaná a kořenitá jídla. Sůl by obecně měla být konzumována ve velmi omezeném množství - ne více než pět gramů. Je rovněž zakázáno používat nádobí obsahující jedlou sodu. Nemůžete tedy jíst pečené zboží a pít minerální vodu. Zejména u ascitu je regulováno množství spotřebované tekutiny (až 1-1,5 litru denně).

Při provádění terapeutických opatření je třeba zmínit i doporučení lékaře dodržovat klid v posteli, protože právě v této poloze ledviny lépe filtrují tekutinu, což pozitivně ovlivňuje proces hojení, i když ne radikálně, ale stále.

Léčba

U ascitů je léčba zaměřena především na uzdravení „zaměření“ nemoci, konkrétně cirhózy. Protože cirhóza jater také vyvolává rozvoj ascitu, je léčba zaměřena na kořenovou příčinu.

Nejvhodnější a bezchybnou možností (pokud nezohledníte podstatný faktor) pro léčbu jaterní cirhózy je transplantace jater. Může to výrazně prodloužit život člověka, je-li provedena další léčba spojená s transplantací. Problémy však vyvstávají v tom, že samotná transplantace je velmi složitá a nákladná operace. Navíc ne všichni pacienti trpící touto chorobou mají dostatek orgánů. Takové řešení problému s ascites a cirhózou je bohužel dostupné všem.

Aby bylo možné stále překonat ascites, je třeba okamžitě zahájit léčbu. Nelze zmínit, že v současné fázi vývoje medicíny je nemožné úplné a bezpodmínečné odstranění cirhózy. Pokud však dodržujete všechny pokyny lékaře, můžete zlepšit prognózu a celkový stav pacienta. Žít s cirhózou je obtížné, obtížné, ale neexistují žádné účinné léky, které by tuto chorobu definitivně překonaly, bohužel.

Lékaři předepisují léky, které mohou zmírnit nebo odstranit příznaky cirhózy jater. Léčba ascitu je zaměřena na snížení množství tekutiny nahromaděné v břišní dutině. Diuretika se předepisují hlavně proti ascitu při cirhóze jater, aby se snížilo celkové množství tekutiny v těle, což ovlivňuje množství nahromaděné tekutiny přímo v břišní dutině..

Lékaři bohužel uvádějí, že léčba diuretiky nevede k významnějším důsledkům, pokud jde o zotavení.

Propíchnout

Chcete-li se zbavit ascitu, lékaři doporučují uchýlit se ke speciálnímu postupu zvanému vpich. Jeho účelem je zbavit pacienta nahromaděné tekutiny. Po aplikaci lokální anestezie chirurg propíchne oteklou břišní dutinu tlustou jehlou pod pupečníkem a poté odčerpá přebytečnou tekutinu. Při jedné punkci je možné odstranit pouze až 6 litrů tekutiny. Jinak existuje riziko prudkého zvýšení krevního tlaku, což může mít vážné následky.

Pokud se pacient uchýlil k vpíchnutí a trpěl ascity prvního nebo malého ascitu, pak je prognóza velmi, velmi příznivá. Tento postup ve spojení s přísnou stravou a pokračujícími léky může prodloužit život pacienta o osm nebo dokonce deset let. U jiných, závažnějších typů ascitu vede propíchnutí pouze ke zlepšení osudu pacienta a ke snížení jeho utrpení.

V současné době probíhá aktivní práce s cílem studovat toto onemocnění, aby se zjistily nové metody hojení ascitu a cirhózy obecně. Medicína se v současné době aktivně vyvíjí a existuje naděje, že v blízké budoucnosti budou nalezena řešení, jak vyléčit pacienty cirhózou jater.

Kolik pacientů trpí ascites

Téměř všichni pacienti trpící ascites s cirhózou jater položí hroznou otázku: „Jak dlouho žijí pacienti s touto nemocí?“. Cirhóza a její příznaky jsou velmi závažné a vedou k utrpení a mučení pacienta. Cirhóza postupně zkracuje život a ničí člověka zevnitř. Lidé trpící touto chorobou bohužel nežijí dlouho.

S cirhózou jater nemůže ani jeden člověk, ani jediný lékař sebevědomě sdělit pacientovi, kolik mu zbývá. Ale medicína umožňuje relativně přesně předvídat vývoj nemoci a budoucí stav člověka po diagnóze a léčbě.

Pro zodpovězení otázky o délce života pacienta s cirhózou a trpícího ascites by měla být sledována lékařská diferenciace typů ascitu podle „chování“ nahromaděné tekutiny v břišní dutině. Podle tohoto kritéria se rozlišuje pět typů, z nichž každý bude zvažován níže.

 • První typ je přechodný. Tento typ je léčitelný a považován za nejjednodušší. Může být vyléčen průběžnou léčbou a během postupu vpichu. S kapalinou nejsou žádné zvláštní problémy. Ascites není obtížný.
 • Druhým typem je Stacionární. S tímto typem problémů již dochází. Obvyklé tempo léčby a konzervativní metody nepomohou. Kapalina jednoduše nevyjde v objemech, v nichž bychom chtěli. Může být vyléčeno pouze několika punkčními sezeními.
 • Třetí typ je Stresful. Tento typ lze již považovat za nebezpečný a obtížně léčitelný. Při intenzivním ascitu se množství tekutiny v břišní dutině nesnižuje, navzdory všem snahám lékařů. V nejhorším případě může dokonce přijít tekutina. Pomůže to pouze provozní metoda řešení problému.
 • Čtvrtý typ je Žáruvzdorný. Léčba tohoto typu ascitu může pomoci. V tomto případě lékaři dávají docela optimistické předpovědi, jak se zbavit ascitu. Toto onemocnění je léčitelné a komplikace se obvykle nepředpokládají..
 • Pátý typ. Žáruvzdorné. Tento typ ascitu v cirhóze již nelze léčit. V tomto případě nepomůže ani léčba, ani chirurgický zákrok. Bohužel, ale faktem zůstává. Žáruvzdorný typ ascitu je nejsložitějším a nejodolnějším typem tohoto onemocnění. Je téměř nemožné s ním dlouho žít..

Chcete-li stále předvídat délku života osoby trpící ascites při cirhóze, musíte znát fázi vývoje nemoci. Po určení stádia nemoci můžete přibližně určit, kolik osoby je dáno žít. Bohužel, ascites zkracuje život a v některých případech hodně.

Ascites se vytvoří do deseti let po přímé diagnostice tohoto problému..

 • První a druhé stádium ascitu umožní pacientovi žít dalších sedm let po zjištění choroby.
 • Třetí a čtvrté stádium již nelze léčit, v tomto stavu pacient nemůže žít déle než tři roky.

Ale s ostrým vývojem ascitu může být toto období zkráceno o další dva roky. Z toho vyplývá, že v posledních dvou stádiích bude pacient v souvislosti s progresí onemocnění žít pouze rok.

Ascites je komplexní a specifické onemocnění. Pokud se zjistí, měli byste okamžitě vyhledat lékaře, aby zahájil léčbu. Problém zjištěný v rané fázi a nepostupující natolik, že již nelze vyléčit, lze vyřešit, i když jen částečně. Hlavní věc je, že by se nemělo spouštět ascites.

V počátečních stádiích vývoje nemoci stále existuje naděje na uzdravení a na odstranění trápení, které s sebou tento vývoj přináší. V pozdějších fázích vývoje se nedá nic udělat, takže je lepší nenechat problém běžet, aby se váš život příliš nezkracoval..

Zklamání je skutečnost, že moderní medicína nemůže jednoznačně ulevit těm, kteří trpí cirhózou jater, od této hrozné nemoci. Léky a chirurgie pouze zmírňují utrpení a transplantace jater není k dispozici všem pacientům. Dá se jen doufat, že tento problém bude vyřešen ve velmi blízké budoucnosti, a pak velké množství lidí získá naději na úplné uzdravení a zdravý život bez cirhózy jater a jeho závažných příznaků..